Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie

11.03.2010 Warsztaty ekologiczne w Perkozie

Warsztaty ekologiczne w Perkozie 22-26 II 2010 r. Związek Harcerstwa Polskiego zakwalifikował naszą szkołę podstawową na podstawie dotychczasowych działań proekologicznych do wzięcia udziału w Projekcie Edukacji Ekologicznej "Harcerska Natura". Jest to jeden z największych programów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego adresatami są uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych, Gimnazjów. Podstawowym celem tego wielkiego międzynarodowego przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu wiedzy …

10.02.2010 Zespół Szkolno-Przedszkolny - historia

Zespół Szkolno-Przedszkolny został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Rynie nr XX/186/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. W skład zespołu weszły: - Przedszkole Miejskie - Szkoła Podstawowa - Publiczne Gimnazjum Pierwszym dyrektorem zespołu została p. Teresa Jankowska, a jej zastępczyniami: - ds. przedszkola – p. Grażyna Starybrat - ds. szkoły podstawowej – p. B. Lenczewska - ds. gimnazjum p. Wiesława Horbowiec - Sekścińska   Wszystkie wydarzenia związane z Zespółem Szkolno-Przedszkolnym w Rynie : 01.09.2009 Rozpoczęcie roku szkolnego …

02.02.2010 Jasełka w Szkole Podstawowej w Rynie

W ostatnim tygodniu przed feriami uczniowie klas piątych wystawili jasełka pod artystycznym kierownictwem p. Krystyny Junko. Było to wydarzenie, które obejrzeliśmy z dużym zainteresowaniem. W trakcie przedstawienia widzowie wraz z aktorami wspólnie śpiewali kolędy. Więcej na www.sp.ryn.pl  

19.01.2010 Szkoła Podstawowa w Rynie - Wyniki sprawdzianu po klasie VI w roku 2009

SZKOŁA PODSTAWOWA W RYNIE WYNIKI SPRAWDZIANU PO KLASIE SZÓSTEJ W ROKU 2009. W 2009r. sprawdzian pisało łącznie 73 uczniów klas szóstych, czyli: klasa A – 24 osoby, klasa B – 24 osoby, klasa C – 25 osób. Za test maksymalnie można było otrzymać 40 pkt – 20 za zadania zamknięte i 20 za zadania otwarte. Sprawdzano umiejętności w pięciu standardach:   Nr  …

19.11.2009 Historia Publicznego Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Rynie

„Jak szybko płynie życie, jak szybko mija czas…” – przypominają się słowa znanej piosenki, kiedy uświadomimy sobie, że nasze Gimnazjum skończyło już10 lat! We wrześniu 2009r. naukę w tej szkole rozpoczął jedenasty rocznik pierwszoklasistów. Osiem lat temu do szkół średnich odeszli stąd pierwsi absolwenci. Co roku ich liczba się powiększała. Dziś osób, które ukończyły nasze Gimnazjum, jest już 730. Czas płynie przecież tak szybko... Od 1 września 2008r. Gimnazjum należy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w …

12.11.2009 Przedszkole w Rynie

Pierwsze Przedszkole w Rynie zostało otwarte w 1960r. Mieściło się w budynku przy ulicy Legionowej (obecnie A. Nowickiego). W marcu 1972r zostało przeniesione do zamku, a od 1 września 1983r znalazło swoje miejsce w nowo wybudowanym przedszkolu przy ulicy Kopernika 16. Od września 2010r przeniesione zostanie do budowanego obiektu na terenie szkoły, przy ul. H. Sawickiej. Placówką zarządzali kolejno: 1960 – 1979 - Helena Karczewska 1979 – 1991 - Krystyna Mazurkiewicz od 1.09.1991 – mgr Grażyna Starybrat   Nasza oferta …

04.11.2009 Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2009-2010 - Gimnazjum

Wakacje, jak wszystko, co dobre, szybko się skończyły. 1 września na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2009/2010 pani Dyrektor Teresa Jankowska powitała uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie. Jednocześnie życzyła wszystkim owocnej pracy, wytrwałości i sukcesów. Równie serdeczne słowa skierował do zebranych pan Burmistrz Józef Karpiński.   Pozostawmy więc wakacje we wspomnieniach: Dosyć już lasów i traw Dosyć, koledzy, hasania! Do szkoły koledzy! Do ław! Pitagoras się …

04.11.2009 Święto Szkoły w Gimnazjum

Przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności gimnazjalnej to niezwykły moment dla całej szkoły. Ta ważna uroczystość odbyła się 22 października, w dniu Święta Szkoły. Rozpoczęła się ślubowaniem uczniów klas I. Pierwszoklasiści, aby stać się pełnoprawnymi członkami społeczności gimnazjalnej, przyrzekali, że będą dbać o dobre imię szkoły, sumiennie się uczyć oraz szanować tradycje i zwyczaje. Starsi koledzy obiecywali, że zawsze będą służyć im pomocą. Po części oficjalnej odbyły się rozgrywki sportowe. Rywalizowali ze sobą uczniowie …

04.11.2009 Egzamin Gimnazjalny 2008-2009

W dniach 22-24 kwietnia 70 uczniów naszej szkoły pisało egzamin gimnazjalny. W środę sprawdzana była wiedza humanistyczna, w czwartek matematyczno-przyrodnicza, a w piątek z języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego. Z egzaminu zwolnieni byli laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim. W naszej szkole nie pisali egzaminu uczniowie: Natalia Neumann (część humanistyczna - laureatka konkursu historycznego) oraz Krystian Kisielak (część matematyczno-przyrodnicza, laureat konkursu fizycznego). Wyniki egzaminu przedstawia wykres …

02.11.2009 Historia Szkoły Podstawowej w Rynie

Szkoła w Rynie istniała już w 1529 roku. Przez z górą trzysta lat podporządkowana była władzom kościelnym. W 1904 roku zbudowano, jak na owe czasy , nowoczesny budynek szkolny, posiadający oprócz pracowni i pokoi nauczycielskich siedem izb szkolnych. Rektorem ( kierownikiem ) szkoły był wówczas p. Aleksander, który pełnił swą funkcję do 1925 roku. Po nim przybył do Rynu jako rektor p. Kronkowski z Wejsun, który kierował szkołą do 1939 roku. W tym czasie pracowało w szkole siedmiu nauczycieli. Kształciła ona dzieci w czterech klasach …