Inne

23.03.2012 Informacja z wybóru specjalisty ds. zamówień publicznych 2012

                                                         INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONYCH OFERT NA SPECJALISTĘ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA BEZROBOTNYCH JAKO SPOSÓB ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU”   Wymiar czasu pracy: umowa cywilnoprawna …

07.03.2012 Pies w schronisku

Ten ładny, zdrowy pies czeka na opiekuna w schronisku. Samica, średniego wzrostu, biała, wiek 1.5 roku – mieszaniec.

10.02.2012 Nowy samochód

W celu poprawy jakości świadczonych usług wodno kanalizacyjnych PGKiM w Rynie sp. z o.o. zakupiło pojazd dla pogotowia wodno-kanalizacyjnego.  

22.01.2012 AKTYWNA WIEŚ WARMII I MAZUR - ponownie

Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą do końca lutego startować w konkursie na małe projekty poprawiające ich atrakcyjność. Zwycięzcy dostaną do ośmiu tysięcy złotych dofinansowania. Dzięki tej inicjatywie już kilkaset gmin mogło przeprowadzić modernizacje placów zabaw i parków lub remonty historycznych miejsc. Od ubiegłego roku projekty można składać w dwóch kategoriach: mała infrastruktura wiejska oraz aktywizacja mieszkańców wsi. Konkurs ma na celu pomóc gminom zadbać o estetykę wsi, ale także wzbogacić ofertę turystyczną. …

05.01.2012 Gospodarka odpadami

22.12.2011 Budowa Ekomariny

 BUDOWA EKOMARINY NAD JEZIOREM RYŃSKIM W RYNIE Na przełomie 2011/2012 roku ruszy budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz systemami odbioru i segregacji odpadów z jednostek pływających. W środę, 2 listopada br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano umowę o dofinansowanie powyższego zadania. Natomiast 21 grudnia br. podpisano umowę na wykonawstwo z firmą wyłonioną w przetargu nieograniczonym – Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI-PLON” Sp. z o.o. z siedzibą w …

07.11.2011 Kolejne pieniądze dla Gminy Ryn

2 listopada 2011r. w Olsztynie podpisano dwie kolejne umowy na dofinasowanie projektów:   "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki" w ramach Osi Priorytetowej 6 – "Środowisko przyrodnicze", Działanie 6.1 – "Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska", Poddziałanie 6.1.2 – "Gospodarka wodno-ściekowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i …

30.09.2011 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach środka 4.1 a-d

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013:    4.1 a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (nabór nr I/LGR Wielkie Jeziora Mazurskie PORYBY/4.1/a 2011),    4.1 b …

24.08.2011 Nabór wniosków o przyznanie pomocy dla poszkodowanych rolników.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie informuje, iż w związku ze stratami w gospodarstwach rolnych, powstałymi w następstwie zdarzeń losowych, jakie miały miejsce w 2010 oraz w 2011 roku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła kolejny, czwarty już nabór wniosków o przyznanie pomocy dla poszkodowanych rolników. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania można składać od 18 lipca do 29 sierpnia br. O pomoc, w ramach omawianego działania, mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, …

01.08.2011 Odbiór końcowy inwestycji

OGŁOSZENIE Informuję, że dnia 29.07.2011r dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: ""Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej Ryńskie Pole- Siejkowo- Ławki- Skorupki"". Właściciele nieruchomości w miejscowościach objętych inwestycją mogą podłączyć się do sieci wodno- kanalizacyjnej uzgadniając przed przyłączeniem warunki techniczne włączenia z zarządcą sieci- Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Rynie ul. K. Wallenroda 10, 11-520 Ryn. Telefony kontaktowe: /87/4218043, 505019048 Osoba do kontaktu- Mieczysław …