Inne

18.03.2015 Wernisaż - Poszukiwanie spełnionych marzeń

Niecodzienny wernisaż odbył się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Autorką wystawy, którą będzie można podziwiać do 30 czerwca, jest Gizela Kot, lokalna artystka z Węgorzewa "Poszukiwanie spełnionych marzeń" Ekspozycja jest przeglądem artystycznych dokonań malarki, która przygodę ze sztuką rozpoczęła stosunkowo późno. Udowadnia jednak, że warto marzyć i wyznaczać sobie cele w każdym wieku. Bo poczucie spełnienia jest niezależne od kartek kalendarza. Wernisaż odbył się w poniedziałek 16 marca. …

17.03.2015 Konkurs dla gospodarstw agroturystycznych

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie agro-eko-turystycznego „Zielone Lato”. Poszukiwane są najlepsze gospodarstwa agroturystyczne na Warmii i Mazurach.  Głównym celem wydarzenia jest popularyzacja przedsiębiorczości oraz idei współpracy na warmińsko-mazurskiej wsi oraz promocja turystyki na obszarach wiejskich. Rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach: - gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika - gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi - zagrody edukacyjne Warmii i Mazur Zgłoszenia …

12.03.2015 Nabór wniosków na mikrodotację w ramach FIO

W imieniu Organizatorów zapraszamy o składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE. Termin składania wniosków: 12 – 30 marca 2015 roku. W ramach konkursu można pozyskać do 5 tys. zł. Zasady ubiegania się o mikrodotacje znajdują się w załączonych dokumentach. Do pobrania - ogłoszenie o naborze - regulamin konkursu Źródło: www.3.mazurylgd9.pl/nabor-wnioskow

11.03.2015 Szlakiem Zabytków Ciekawej Architektury

Na platformie sprinet.pl trwa ogólnopolski projekt pod nazwą „Szlakiem Zabytków Ciekawej Architektury”. Jego celem jest promocja turystyki regionalnej oraz pokazanie walorów zabytków w naszym kraju. Każdy z internautów może zgłosić zabytkowy pałac lub zamek do konkursu. Dla autorów najciekawszych wpisów i komentarzy – nagrody.   – Celem konkursu jest popularyzacja zabytków architektury w poszczególnych regionach Polski oraz zwiększenie ich rozpoznawalności pośród społeczności. …

06.03.2015 Życzenia na Dzień Kobiet

 

06.03.2015 Nagrody na hodowców bydła mlecznego

6 marca w Wilkasach odbyło się spotkanie hodowców bydła mlecznego z województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorem jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego. Jednym z punktów konferencji było  nagrodzenie producentów mleka z najlepszymi wynikami.  W naszej gminie najlepszymi wynikami w produkcji mleka mogą poszczycić się następujący hodowcy: Zbigniew Wiśniowski (średnia roczna ilość mleka na krowę wyniosła 10 843 kg)  …

03.03.2015 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów w gminie Ryn

W najbliższy piątek 6 marca 2015r. od godz. 6:00 w miejscowościach gminy Ryn z wyjątkiem miejscowości Ryn (tu zbiórka planowana jest na 13 marca 2015r.), rozpoczyna się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów. Uprzejmie prosimy o gromadzenie odpadów w łatwo dostępnych miejscach - przed posesją lub w miejscach, gdzie zwykle wystawiają Państwo pojemniki na odpady komunalne. Odpady wielkogabarytowe są to odpady komunalne powstające w naszych domach,które ze względu na ich duże rozmiary lub wagę …

02.03.2015 Nabór wniosków na dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej na rok 2015

Informujemy, że Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku w terminie do 20 marca 2015 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie do zadań z zakresu edukacji ekologicznej zaplanowanych do realizacji w roku kalendarzowym 2015. O dofinansowanie mogą ubiegać się placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją ekologiczną i przyrodniczą. Poniżej dostępny jest regulamin ubiegania się o dofinansowanie oraz wzór wniosku.  Podpisane i kompletne wnioski należy składać osobiście lub przesyłać pocztą do …

23.02.2015 Pamiątka regionu Warmii i Mazur - konkurs

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie Pamiątka regionu Warmii i Mazur. Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:  I Nagroda - 3000 zł  II Nagroda-2000 zł  III Nagroda- 1000 zł  Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2015. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie …

20.02.2015 Przypominamy o obniżce opłat za śmieci

Od stycznia br. obowiązują nowe, niższe opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie 12 gmin objętych działaniem Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami. MZM-GO o zmianach stawki poinformowało wszystkich płatników listownie. Mimo to, około 30 procent mieszkańców nadal płaci według taryfy sprzed obniżki. Uwaga. Sprawa nadpłaty nie może być załatwiona przez płatnika telefonicznie. Należy ją wyjaśnić pisemnie lub osobiście. Większość interesantów decyduje o przekazaniu nadpłaty na poczet …