Gospodarka

10.02.2012 Nowy samochód

W celu poprawy jakości świadczonych usług wodno kanalizacyjnych PGKiM w Rynie sp. z o.o. zakupiło pojazd dla pogotowia wodno-kanalizacyjnego.  

30.09.2011 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach środka 4.1 a-d

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013:    4.1 a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (nabór nr I/LGR Wielkie Jeziora Mazurskie PORYBY/4.1/a 2011),    4.1 b …

24.08.2011 Nabór wniosków o przyznanie pomocy dla poszkodowanych rolników.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie informuje, iż w związku ze stratami w gospodarstwach rolnych, powstałymi w następstwie zdarzeń losowych, jakie miały miejsce w 2010 oraz w 2011 roku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła kolejny, czwarty już nabór wniosków o przyznanie pomocy dla poszkodowanych rolników. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania można składać od 18 lipca do 29 sierpnia br. O pomoc, w ramach omawianego działania, mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, …

28.01.2011 RUSZA PROCES BUDOWY ZUOK W SPYTKOWIE

W poniedziałek 31.01.2011r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn zostanie podpisana umowa na roboty budowlane w związku z budową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka jest najważniejszym elementem projektu "Regionalny system gospodarki odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez tworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami", realizowanego przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku. W ramach procesu …

24.02.2010 Drugie Walne Zebranie Członków LGR - Wielkie Jeziora Mazurskie

      Dnia 22 lutego 2010r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Głównym tematem spotkania było: przedstawienie projektu i podjęcie uchwały o wysokości składek członkowskich, przedstawienie projektu i podjęcie uchwały o ustanowieniu Regulaminu Organizacyjnego Komitetu, przedstawienie i podjęcie uchwały o przyjęciu znowelizowanej LSROR (Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów …

12.02.2010 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o. I. Dane ogólne         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o. z siedzibą w Rynie przy ul. Konrada Wallenroda 10 zostało założone dn. 01.08.1997 roku aktem notarialnym Repetytorium „A” 5447/97. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Suwałkach pod nr RHB – 1108, w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym nadano spółce REGON 790315424 a Urząd Skarbowy w Giżycku nadał NIP …

27.01.2010 Pierwsze Walne Zebranie Członków LGR - Wielkie Jeziora Mazurskie

Pierwsze Walne Zebranie Członków LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”           22 stycznia 2010r. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Podczas zebrania wybrane zostały organy stowarzyszenia: Zarząd, Komitet oraz Komisja Rewizyjna. Prezesem LGR został Pan Andrzej Kolasa, Wiceprezesem - Pan Waldemar Thomas, Sekretarzem Zarządu - Pani Marta Andrzejczyk, natomiast Skarbnikiem - Pan Bogdan Maczuga. Przewodniczącym …