Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach środka 4.1 a-d

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013:
   4.1 a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (nabór nr I/LGR Wielkie Jeziora Mazurskie PORYBY/4.1/a 2011),
   4.1 b Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem (nabór nr I/LGR Wielkie Jeziora Mazurskie PORYBY/4.1/b/2011),
   4.1 c Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa (nabór nr I/LGR Wielkie Jeziora Mazurskie PORYBY/4.1/c/2011),
   4.1 d Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej (nabór nr I/LGR Wielkie Jeziora Mazurskie PORYBY/4.1/d/2011).

I. Termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składa się bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00 w terminie od 2 listopada do 2 grudnia 2011 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie.

II. Miejsce składania wniosków:
Wnioski składa się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie, Pl. Wolności 1b; 11 - 600 Wegorzewo.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:
    - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie www.mazurylgr.pl,
    - Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl,
    - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie www.wrota.warmia.mazury.pl, zakładka Obszary Wiejskie, PO RYBY oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Wielkie Jeziora Mazurskie i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1., p.418

IV. Limit dostępnych środków wynosi dla poszczególnych naborów:
4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 578 808 zł,
4.1.b Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 350 000 zł,
4.1.c Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 310 000 zł,
4.1.d Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej 800 000 zł.

V. Dodatkowe informacje:
Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie, Pl. Wolności 1b; 11 - 600 Węgorzewo; tel. 87 428 47 41, e-mail: biuro@mazurylgr.pl.


Informacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie.
Instytucja zarządzająca Programem Operacyjnym RYBY 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrónoważone rybołówstwo.


 

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …