Kapitał Ludzki

09.04.2014 Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny II - 2014

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny 1. Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn 2. Okres i forma zatrudnienia: Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia - planowany okres zatrudnienia od maja do grudnia 2014 r. 3. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania: 3.1.Wymagania konieczne: * wykształcenie:  · wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna · …

03.03.2014 Informacja z wybóru asystenta rodziny 2014

                               INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONYCH OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO       Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie Ogłoszenie: asystent rodziny Data publikacji ogłoszenia: 06.02.2014r. Miejsce publikacji ogłoszenia: Strony internetowe:  www.miastoryn.pl ,  …

24.02.2014 Informacja z wybóru specjalisty ds. zamówień publicznych 2014

                                                         INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONYCH OFERT NA SPECJALISTĘ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA BEZROBOTNYCH JAKO SPOSÓB ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU”   Wymiar czasu pracy: umowa cywilnoprawna (umowa …

07.02.2014 Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny w projekcie systemowym "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu" 2014

              Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie   ogłasza nabór na stanowisko   Asystenta Rodziny w projekcie systemowym „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”         1. Nazwa i adres jednostki:   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn   2. Okres i forma zatrudnienia:   Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy …

07.02.2014 Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych 2014

              Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”   Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   OGŁASZA NABÓR   NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     1. Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn   2. Forma …

09.01.2014 Aktywizacja Społeczo-Zawodowa Bezrobotnych

                             AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA BEZROBOTNYCH  JAKO SPOSÓB ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej …

05.12.2013 Informacja z wybóru pracownika socjalnego 2013

                                                         INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowsiko pracownika socjalnego     Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana   Pani Małgorzata Wiśniewska  zamieszkała w Gajewie …

18.11.2013 Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w ramach realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2013

              Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie   Ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w ramach realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   Wymagania niezbędne: 1.      Obywatelstwo polskie. 2.      Ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych, pełne prawa publiczne. 3.      Niekaralność za przestępstwo …

24.06.2013 Informacja z wybóru specjalisty ds. zamówień publicznych 2013 - 2

                                                         INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONYCH OFERT NA SPECJALISTĘ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   Wymiar czasu pracy: umowa cywilnoprawna Ogłoszenie: specjalista ds. zamówień publicznych Data publikacji ogłoszenia: 03.06.2013r. Miejsce publikacji ogłoszenia: …

04.06.2013 Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych 2013 - 2

              Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”   Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   OGŁASZA NABÓR   NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     1. Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn   2. Forma …