Kapitał Ludzki

04.06.2013 Informacja z wybóru specjalisty ds. zamówień publicznych 2013

                                                         INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONYCH OFERT NA SPECJALISTĘ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA BEZROBOTNYCH JAKO SPOSÓB ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU”   Wymiar czasu pracy: umowa cywilnoprawna …

21.05.2013 Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych 2013

              Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”   Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   OGŁASZA NABÓR   NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     1. Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn   2. Forma …

23.03.2012 Informacja z wybóru specjalisty ds. zamówień publicznych 2012

                                                         INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONYCH OFERT NA SPECJALISTĘ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA BEZROBOTNYCH JAKO SPOSÓB ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU”   Wymiar czasu pracy: umowa cywilnoprawna …

22.03.2011 Informacja z wybóru specjalisty ds. zamówień publicznych

                                                         INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONYCH OFERT NA SPECJALISTĘ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA BEZROBOTNYCH JAKO SPOSÓB ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU”   Wymiar czasu pracy: umowa cywilnoprawna …

04.03.2011 Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych

      Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn 2. Forma zatrudnienia: Specjalista ds. zamówień publicznych – praca wykonywana …

27.08.2010 Dofinansowanie projektu Wesołe Przedszkole

26 lipca 2010r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Wesołe Przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach powyższej umowy - przy wkładzie własnym wynoszącym 16.168,58 zł, otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 260.984,58 zł.

10.02.2010 III edycja projektu systemowego

       Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie informuje, że w bieżącym roku ponownie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”. Wniosek został złożony w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój  …

08.01.2010 I rocznica utworzenia WESOŁEGO PRZEDSZKOLA

         W ostatnim dniu starego roku uroczyście obchodziliśmy I rocznicę utworzenia WESOŁEGO PRZEDSZKOLA. Z tej okazji rodzice ufundowali ogromny tort z jedną świeczką, ale za to jaką ?! OGROMNĄ !!!       Wszystkie przedszkolaki zdmuchiwały świeczkę a rodzice wyrazili życzenie, aby nasze przedszkole funkcjonowało jak najdłużej. Zdjęcie autorstwa Pani Anny Baranowskiej, redaktor Gazety Giżyckiej Dzieci zaprezentowały się w bardzo różnorodnym repertuarze - w tańcu, śpiewie i inscenizacji …

08.01.2010 Okno na świat od najmłodszych lat

         Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich w roku 2009 realizowała finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt OKNO NA ŚWIAT OD NAJMŁODSZYCH LAT . Budżet projektu za rok 2009 zamknął się kwotą 167140,00 zł. Całkowity budżet projektu 259 954,00 zł.          W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2. …

05.01.2010 Projekt systemowy MGOPS w Rynie

       Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie przygotował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, pod nazwą „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”. Celem naszego projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców gminy Ryn, korzystających ze świadczeń pomocy …