Informacja z wybóru specjalisty ds. zamówień publicznych 2013 - 2

 

 

   

 

                                            

  INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONYCH OFERT NA SPECJALISTĘ

DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Wymiar czasu pracy: umowa cywilnoprawna

Ogłoszenie: specjalista ds. zamówień publicznych

Data publikacji ogłoszenia: 03.06.2013r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: Strony internetowe:  www.bip.miastoryn.plwww.miastoryn.pl    

Termin składania ofert upłynął w dniu: 18.06.2013r.

 

      I.           Osoby biorące udział w otwarciu ofert:

1. Ewa Modzelewska – przewodnicząca komisji

2. Anna Wiaczkis – członek komisji

3. Monika Furtak – członek komisji

   II.     W odpowiedzi na ogłoszenie złożono 1 ofertę.

  III.     W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru ofert kandydatów/ek na asystenta rodziny, która odbyła się w dniu 19.06.2013r, została wybrana kandydatura Pani Bożeny Zielińskiej-Baczyńskiej- Kancelaria Radcy Prawnego Bożena Zielińska - Baczyńska.

   IV.    Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Bożena Zielińska - Baczyńska ma odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do świadczenia usług. Posiada doświadczenie w wymaganym zakresie co potwierdzają zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach. W przebiegu swojej pracy zawodowej wykonywała zadania w wymaganym zakresie.
Wobec spełniania przez kandydatkę oczekiwań pracodawcy związanych z zatrudnieniem na w/w stanowisku pracy kandydatura Pani Bożeny Zielińskiej – Baczyńskiej została przyjęta.

 

,,Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …