Informacja z wybóru specjalisty ds. zamówień publicznych 2014

 

 

   

 

                                            

  INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONYCH OFERT NA SPECJALISTĘ

DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

„AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA BEZROBOTNYCH JAKO SPOSÓB ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU”

 

Wymiar czasu pracy: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie)

Ogłoszenie: specjalista ds. zamówień publicznych

Data publikacji ogłoszenia: 05.02.2014r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: Strony internetowe:  www.bip.miastoryn.plwww.miastoryn.pl    

Termin składania ofert upłynął w dniu: 21.02.2014r. godz. 10:00

 

      I.           Osoby biorące udział w otwarciu ofert:

1. Ewa Modzelewska – przewodnicząca komisji

2. Anna Wiaczkis – członek komisji

3. Małgorzata Wiśniewska – członek komisji

   II.     W odpowiedzi na ogłoszenie złożono 4 oferty.

  III.     Spośród kandydatów, których dokumenty wpłynęły w wymaganym terminie do składania ofert, wymagania spełniły 3 osoby:

          1. Jacek Stanisław Szot
          2. Andrzej Żmijewski
          3. Marcin Więckowski

 

 

 

   IV.    W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru ofert kandydatów/ek na specjalistę ds. zamówień publicznych, która odbyła się w dniu 21.02.2014r, została wybrana kandydatura Pana Andrzeja Żmijewskiego

   V.     Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Andrzej Żmijewski ma odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do świadczenia usług. Posiada doświadczenie w wymaganym zakresie co potwierdzają liczne zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach. W przebiegu swojej pracy zawodowej, wykonywał zadania w wymaganym zakresie.

Wobec spełniania przez kandydata oczekiwań pracodawcy związanych z zatrudnieniem na w/w stanowisku pracy kandydatura Pana Andrzeja Żmijewskiego została przyjęta.

 

,,Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …