Informacja z wybóru asystenta rodziny 2014

 

 

   

 

                  

 
INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONYCH OFERT NA STANOWISKO
ASYSTENTA RODZINY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO
 
 
 
Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie
Ogłoszenie: asystent rodziny
Data publikacji ogłoszenia: 06.02.2014r.
Miejsce publikacji ogłoszenia: Strony internetowe:  www.miastoryn.pl http://bip.miastoryn.pl
Termin składania ofert upłynął w dniu: 21.02.2014r. godz. 15:00
  1. Osoby biorące udział w otwarciu ofert:
1. Ewa Modzelewska – przewodnicząca komisji
2. Małgorzata Wiśniewska – członek komisji
3. Anna Wiaczkis – członek komisji
  1. W odpowiedzi na ogłoszenie złożono 5 ofert.
  2. Spośród kandydatów, których dokumenty wpłynęły w wymaganym terminie do składania ofert, wymagania spełniło 5 osób:
1. Magdalena Szefler - Giżycko
2. Patrycja Masłowska – Giżycko
3. Adriana Agata Wiśniewska – Wilkasy
4. Anna Aleksandruk – Giżycko
5. Monika Głowala - Giżycko
  1. W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru ofert kandydatów/ek na specjalistę ds. zamówień publicznych, która odbyła się w dniu 28.02.2014r, została wybrana kandydatura Pani Magdaleny Szefler
  2. Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Magdalena Szefler ma odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do pracy na stanowisku asystenta rodziny. Posiada doświadczenie w wymaganym zakresie co potwierdzają liczne referencje i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach. W przebiegu swojej pracy zawodowej, częściej niż inni kandydaci wykonywała zadania w wymaganym zakresie.
Wobec spełniania przez kandydatkę oczekiwań pracodawcy związanych z zatrudnieniem na w/w stanowisku pracy kandydatura Pani Magdaleny Szefler została przyjęta.

 

 

,,Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …