Ochrona środowiska

22.04.2014 Szczepienie przeciwko wściekliźnie - harmonogram 2014

 

17.04.2014 Szczepienie lisów - Komunikat 2014

 

13.11.2012 SPOTKANIE INFORMACYJNE - zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W Urzędzie Miasta i Gminy Ryn (sala konferencyjna - parter), dnia 16 listopada br. o godz. 16 - tej odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców miasta i gminy Ryn w zwiazku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

19.04.2012 Informacja o szczepieniach przeciwko wściekliźnie w 2012 r.

11.05.2010 Informacja o szczepieniach przeciwko wściekliźnie

07.04.2010 Harmonogram szczepienia przeciwko wściekliźnie

Harmonogram szczepienia przeciwko wściekliźnie psów i kotów - Miasto i Gmina Ryn 2010 r.

06.10.2009 Krajobraz i przyroda

Krajobraz i przyroda Teren gminy Ryn cechuje umiarkowanie wysokie bogactwo różnorodności biologicznej i krajobrazowej. O bogactwie przyrodniczo-krajobrazowym gminy świadczy fakt objęcia znacznych terenów ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody. Ponadto należy podkreślić występowanie niezbyt znacznego zróżnicowania form ochronnych (brak parku narodowego, krajobrazowego czy też rezerwatu przyrody). Zagrożeniem dla różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej wydaje się być wysoki poziom zmian na terenach bardzo atrakcyjnych dla turystyki i …