Środki unijne

15.10.2014 Dotacje z Unii Europejskiej 2014-2020

Zapraszamy do skorzystania ze specjalnie przygotowanego poradnika, dotyczącego możliwości pozyskania środków z UE z perspektywy finansowej 2014-2020. Poniżej link do poradnika opracowanego przez Agencję Informatyzacji i Rozwoju: www.aiir.pl/images www.aiir.pl

03.04.2014 Zakup samochodu dla OSP Ryn

          Pod koniec 2013 roku Ryńska Ochotnicza Staż Pożarna zakupiła nowy samochód terenowy ISUZU D-MAX 2.5D 4WD, jako lekki samochód ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym. Wraz z autem zakupiono zapory sorpcyjne, pompę pływającą służącą do odsysania substancji olejowych i ropopochodnych, pojemniki na chemikalia oraz sorbenty do utylizacji zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.           Zakup był możliwy dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Po Ryby 2007-2013 …

13.09.2012 Ścieżka spacerowo - rekreacyjna wokół Jeziora Ołów w Rynie

Prezentacja promująca ścieżkę wokół Jeziora Ołów w Rynie.

04.09.2012 Budowa Ekomariny w Rynie - postępy prac (zdjęcia)

Budowa ekomariny to kontynuacja kluczowego projektu budowy sieci ekologicznych portów na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W nowym porcie powstanie ponadto 60 miejsc do cumowania. Tak jak w innych ekomarinach, tak i w tej w Rynie, będzie można usunąć i zutylizować nieczystości z jednostek pływających. Koszt realizacji inwestycji wyceniono na 6,7 mln zł, z czego 5,3 mln zł to środki pozyskane na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Planowy termin zakończenia inwestycji to 30 kwiecień 2013 r.

18.07.2012 III miejsce w Polsce - RYN

RANKING SAMORZĄDÓW - WG RZECZPOSPOLITEJ    Najlepsza Gmina miejsko – wiejska w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych   Rok 2012 przyniósł kolejne rozstrzygnięcie plebiscytu dziennika Rzeczpospolita pn.: „Ranking samorządów - Najlepsza Gmina miejsko – wiejska w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych”   GMINA RYN PORAZ KOLEJNY WYSOKO – III MIEJSCE W KRAJU Gmina Ryn w rankingu Rzeczpospolitej zajęła bardzo dobre III miejsce w Polsce wśród gmin miejsko – wiejskich w dziedzinie …

22.12.2011 Budowa Ekomariny

 BUDOWA EKOMARINY NAD JEZIOREM RYŃSKIM W RYNIE Na przełomie 2011/2012 roku ruszy budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz systemami odbioru i segregacji odpadów z jednostek pływających. W środę, 2 listopada br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano umowę o dofinansowanie powyższego zadania. Natomiast 21 grudnia br. podpisano umowę na wykonawstwo z firmą wyłonioną w przetargu nieograniczonym – Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI-PLON” Sp. z o.o. z siedzibą w …

07.11.2011 Kolejne pieniądze dla Gminy Ryn

2 listopada 2011r. w Olsztynie podpisano dwie kolejne umowy na dofinasowanie projektów:   "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki" w ramach Osi Priorytetowej 6 – "Środowisko przyrodnicze", Działanie 6.1 – "Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska", Poddziałanie 6.1.2 – "Gospodarka wodno-ściekowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i …

01.08.2011 Odbiór końcowy inwestycji

OGŁOSZENIE Informuję, że dnia 29.07.2011r dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: ""Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej Ryńskie Pole- Siejkowo- Ławki- Skorupki"". Właściciele nieruchomości w miejscowościach objętych inwestycją mogą podłączyć się do sieci wodno- kanalizacyjnej uzgadniając przed przyłączeniem warunki techniczne włączenia z zarządcą sieci- Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Rynie ul. K. Wallenroda 10, 11-520 Ryn. Telefony kontaktowe: /87/4218043, 505019048 Osoba do kontaktu- Mieczysław …

16.02.2011 Podpisanie umowy PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwia wspieranie budowy parkingów, chodników czy świetlic. Dziewiętnaście gmin z regionu podpisało 15 lutego br. umowy o dofinansowanie swoich inwestycji. Umowy z wójtami i burmistrzami gmin podpisywali Marszałek Jacek Protas oraz Wicemarszałek Jarosław Słoma. - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest skuteczny, ponieważ pozwala finansować nieduże inwestycje - mówił Marszałek Jacek Protas. - Gminy pozyskując zewnętrzne finansowanie odciążają swoje budżety, co ma spore znaczenie w przypadku …

07.10.2010 Ryn laureatem rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2010

Dnia 6 października 2010r. w Toruniu odbyło się organizowane przez „Dziennik Gazeta Prawna” seminarium dla samorządów oraz regionalna gala rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2010. W rankingu brano pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju …