Inwestycje - na czasie - w gminie Ryn.

Nowy budynek szkolny
Nowy budynek szkolny


W dniu 30 czerwca 2010 r. Gmina Ryn złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków UE inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013. W ramach inwestycji zostanie wybudowane ok. 28 km sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 24 km sieci wodociągowej oraz 9 szt. przepompowni ścieków. Roboty budowlane będą prowadzone w miejscowościach: Ryński Dwór, Ryńskie Pole, Siejkowo, Skorupki, Ławki, Ławki Małe, Kolonia Szymonka (Heidebrug), Hermanowa Wola, Ryn. Aktualnie wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji otrzymał pozytywną ocenę na etapie formalnym i jest w trakcie oceny merytorycznej przez Instytucje Zarządzającą w Olsztynie. Po otrzymaniu pozytywnej oceny merytorycznej Gmina Ryn otrzyma dofinansowanie w kwocie ok. 5,5 mln złotych. Całkowity koszt zadania oscyluje w granicy 8 mln zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwiec 2011 r.

Gmina Ryn złożyła także wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013:

1. „Budowa ścieżki spacerowo – rekreacyjnej wokół Jeziora Ołów w Rynie”

- ponad 4 km długości i szerokości 3 m,

- ok. 700 m o utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej oraz stylizowane oświetlenie,

- ok. 200 m pomostu widokowego w ciągu ścieżki,

- ok. 3000 m o nawierzchni żwirowej utwardzonej i ograniczonej krawężnikami,

- ścieżka będzie wyłącznie dla ruchu pieszo – rowerowego.

Zadanie będzie realizowane w 3 etapach.

2. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Ryn, Rybical, Prażmowo i Kronowo”

Zadanie obejmuje swym zakresem zagospodarowanie terenów rekreacyjnych położonych nad brzegami jezior, w tym boiska o plażowej piłki siatkowej, miejsca spotkań przy ognisku, wiaty oraz mała architektura.

Aktualnie wnioski są na etapie oceny kwalifikacji do dofinansowania. Całkowite koszty dla powyższych operacji wynoszą 2 mln zł.

Z własnych środków Gmina Ryn prowadzi zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rynie”. Aktualnie Inwestor – Gmina Ryn odebrała nowo wybudowany budynek od Wykonawcy firmy „KOZBUD” i jest w fazie ogłaszania przetargów na wyposażenie bloku kuchennego oraz wyposażenia sal dydaktycznych świetlicy i przedszkola.

Przewidywany koszt całego zadania to ok. 3,2 mln złotych.
Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza w dniu 9 sierpnia 2010r. dokonała odbioru budynku. Aktualnie trwa procedura uzyskania decyzji o użytkowaniu budynku.

 

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …