Środki unijne

27.08.2010 Inwestycje - na czasie - w gminie Ryn.

W dniu 30 czerwca 2010 r. Gmina Ryn złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków UE inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013. W ramach inwestycji zostanie wybudowane ok. 28 km sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 24 km sieci wodociągowej oraz 9 szt. przepompowni ścieków. Roboty budowlane będą prowadzone w miejscowościach: Ryński Dwór, Ryńskie Pole, Siejkowo, Skorupki, Ławki, …

28.01.2010 Centrum Kształcenia w Sterławkach Wielkich - Wioska internetowa, kształcenie na terenach wiejskich

Centrum Kształcenia w Sterławkach Wielkich - "Wioska internetowa – kształcenie na terenach wiejskich" - Projekt "Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich" zakładał utworzenie ogólnopolskiej sieci 630 Centrów Kształcenia na odległość, jako głównych ośrodków działalności oświatowej w miejscach ich lokalizacji. Był finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.1a SPO RZL jako efekt współpracy Fundacji RAPZ oraz przedsiębiorstwa …

11.01.2010 Środki unijne

Gmina Ryn w dniu 15 października 2009 r. podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich na terenie aglomeracji Ryn” w kwocie 15 290 900,67 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 23 409 532,03 zł. W dniu 17 września 2009 r. podpisano umowy z Wykonawcą robót budowlanych, którym w …