Środki unijne

Gmina Ryn w dniu 15 października 2009 r. podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich na terenie aglomeracji Ryn” w kwocie 15 290 900,67 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 23 409 532,03 zł.

W dniu 17 września 2009 r. podpisano umowy z Wykonawcą robót budowlanych, którym w ramach przetargu nieograniczonego zostało wybrane Konsorcjum firm w składzie:

1. Lider: EKOLOBUD S.A. 16 – 400 Suwałki, ul. Przytorowa 9
2. „MASZ – BUD” KUDYK 11 – 500 Giżycko, ul. Przemysłowa 3

Planowany termin zakończenia robót – 31 październik 2010 r.W ramach wyżej wymienionego projektu zostanie wybudowane 44 km sieci wodociągowej oraz 72 km sieci kanalizacji sanitarnej. Zostanie podłączonych do sieci wodociągowej 507 osób, a do sieci kanalizacji sanitarnej 1809 osób. Projekt składa się z dwóch zadań, gdzie sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej budowana jest dla miejscowości: Stara Rudówka, Szymonka, Prażmowo, Monetki, Skop, Tros oraz Głąbowo, Orło, Sterławki Wielkie, Grzybowo, Kronowo, Jeziorko.

Powyższa inwestycja wpłynie pozytywnie na rozwój gminy, ochronę środowiska oraz zaspokoi oczekiwania mieszkańców tych miejscowości, które do tej pory nie posiadały sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 6.1 – „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska”, Poddziałanie 6.1.2 – „Gospodarka wodno – ściekowa”.

Wartość inwestycji 23 409 532 zł, kwota dofinansowania 15 290 900 zł.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w centrum miejscowości Ryn” w ramach PROW.

Wykorzystując czas przebudowy Placu Wolności wykonano modernizację oświetlenia ulicznego. Modernizacja oświetlenia polegała na zakupie i montażu 31 sztuk słupów oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem, w tym 24 sztuk słupów stylizowanych na XIX wiek oraz zlikwidowano wiszące przewody energetyczne. Dofinansowanie zadania otrzymano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi.

Wartość inwestycji 231 214 zł, kwota dofinansowania 142 139 zł.

 

 

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …