Centrum Kształcenia w Sterławkach Wielkich - Wioska internetowa, kształcenie na terenach wiejskich

Centrum Kształcenia w Sterławkach Wielkich
Centrum Kształcenia w Sterławkach Wielkich
Centrum Kształcenia w Sterławkach Wielkich
Centrum Kształcenia w Sterławkach Wielkich
Centrum Kształcenia w Sterławkach Wielkich

Centrum Kształcenia w Sterławkach Wielkich
- "Wioska internetowa – kształcenie na terenach wiejskich" -

Projekt "Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich" zakładał utworzenie ogólnopolskiej sieci 630 Centrów Kształcenia na odległość, jako głównych ośrodków działalności oświatowej w miejscach ich lokalizacji. Był finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.1a SPO RZL jako efekt współpracy Fundacji RAPZ oraz przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Optoland S.A.
Głównym założeniem projektu było wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Z usług Centrów Kształcenia może korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski, zainteresowana uzupełnianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji.
W okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 CK Wioska internetowa w Sterławkach Wielkich odwiedziło 3695 osób. Centrum było czynne w stałych godzinach od wtorku do piątku od 10:00 do 18:00 oraz w sobote od 9:00 do 17:00. Osobom korzystającym z Ck zapewniona była kompleksowa pomoc w obsłudze wysokij klasy sprzętu komputerowego oraz przy korzystaniu z dostępnych zasobów. Dzieci korzystające z CK ukończyły kurs bezpiecznego poruszania się w internecie i otrzymały dyplomy.
W 2009 r. w CK odbywały się dodatkowe zajęcia komputerowe. W okresie od 06.01.2009 do 31.12.2009 odbyło się 74 spotkania uczestników zajęć komputerowych. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie klas I, II i III. Zajęcia odbywały się systematycznie. W czerwcu dwoje dzieci zajęło I miejsce i wyróżnienie w konkursie fotograficznym "Czysta rzeka, czysty las. A co otacza nas?" W grudniu zostały opracowane (MS Paint) prace do konkursu "Na wszelki wypadek". Prowadzone były zajęcia lekcyjne z informatyki i innych przedmiotów, a także pokazy multimedialne dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.
Fundacja Regionalnej AgencjiPromocji Zatrudnienia w kwietniu 2009r. przeprowadziła audyt sprzętu i oprogramowania znajdującego się na terenie CK, który nie wykazał żadnych uchybień.
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Optoland we wrześniu 2009r. przeprowadziło wizytację mającą na celu stwierdzenie poprawności funkcjonowania CK z wynikiem pozytywnym.

Centrum Kształcenia daje możliwość uczestniczenia w kursach obsługi programów komputerowych, nauki języków obcych, w tym:

o angielskiego,
o niemieckiego,
o francuskiego,
o hiszpańskiego.

W szkoleniach informatycznych:

o arkusze kalkulacyjne,
o pakiet biurowy w biznesie,
o obsługa systemu Linux,
o tworzenie stron internetowych,
o projektowanie aplikacji internetowych,
o bezwzrokowe pisanie na klawiaturze,
o wirtualny e-handel,
o usługi w sieci internet,
o grafika menedżerska i prezentacyjna,
o przetwarzanie i edycja tekstów,
o użytkowanie komputerów,
o kurs grafiki komputerowej.

Tematyka i zakres dostępnych szkoleń na rok 2010.
Zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe, w tym m.in.:

o podstawowe szkolenia teoretyczne dla ratowników OSP,
o pierwsza pomoc przedmedyczna,
o zasady postępowania w wypadku zagrożenia klęską zywiołową lub katastrofą,
o eliminowanie możliwości wystąpienia zagrożeń miejscowych.

Zarządzanie finansami i korzystanie z bankowości elektronicznej, w tym m. in.:

o pojęcie pieniądza – obrót, transakcje, instytucje, produkty finansowe,
o zasady bezpieczeństwa transakcji elektronicznych,
o zasady korzystania z banków internetowych,
o korzystanie z konta elektronicznego – ćwiczenia praktyczne.

Ekonomika, zarządzanie i technologia produkcji w rolnictwie, w tym m. in.:

o ekonomika i finanse przedsiębiorstw,
o wspólna polityka rolna unii europejskiej,
o produkty ekologiczne i regionalne,
o planowanie, produkcja, logistyka, organizacja, marketing w rolnictwie,
o ubezpieczenia gospodarcze, podatki i kredyty w rolnictwie,
o ergonomia – dostosowanie pracy do możliwości psychofizycznych człowieka i BHP w rolnictwie,
o restrukturyzacja gospodarstwa rolniczego,
o kalkulacje – dochodu, wartości dodanej, nadwyżki bezpośredniej.

Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym m. in.:

o dotacje dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność na terenach wiejskich,
o tworzenie, działalnośc i rodzaje spółdzielni w warunkach wiejskich,
o nieruchomości wiejskie – zbywanie i podział,
o dziedziczenie w warunkach wiejskich.

Stosowanie opakowań w produkcji spożywczej, w tym m. in.:

o opakowania jednostkowe i transportowe produktów spożywczych,
o odpady, recykling i ochrona środowiska w opakowalnictwie,
o ocena jakości, wymogi oznakowania opakowań,
o system wspomagania doboru opakowań.

Podnoszenie kwalifikacji wychowawców i opiekunów wiejskich świetlic środowiskowych, w tym m. in.:

o tworzenie i prowadzenie świetlic wiejskich oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym,
o metodykę pracy wychowawców i opiekunów wiejskich świetlic środowiskowych,
o rozpoznawania i rozwiązywanie trudności wychowawczych – programy profilaktyczne.

Informatyka i języki obce, w tym m. in.:

o pakiet biurowy w biznesie,
o obsługa systemu Linux,
o tworzenie stron internetowych,
o wirtualny e-handel,
o grafika menedżerska, i prezentacyjna,
o użytkowanie komputerów,
o język angielski dla początkujących
o język niemiecki dla początkujących
o język niemiecki dla średniozaawansowanych.

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …