Inwestycje

03.04.2015 Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

03 kwietnia 2015r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn Burmistrz Józef Karpiński przy kontrasygnacie Skarbnika Ireny Olszewskiej podpisał umowę z Zakładem Usługowym „EKO-WOD” Michał Czarnecki z Kętrzyna, na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Rybical – Mrówki, Ryn ul. Polna i ul Zamiejska. Całkowity koszt inwestycji to ponad 700 tyś zł, zaś dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 wyniesie przeszło połowę tej kwoty. Przedmiotem zadania jest: 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Rybical - Mrówki a) Sieć …

16.03.2015 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

13 marca w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na kolejną inwestycję w Gminie Ryn. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Józef Karpiński wraz ze Skarbniczką Ireną Olszewską podpisali z Zarządem Województwa reprezentowanym przez Marszałka Gustawa Marka Brzezina oraz Sylwię Jaskulską, umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Rybical – Mrówki, Ryn ul. Polna i ul Zamiejska – gmina Ryn”. Całkowity koszt inwestycji to ponad 2,09 mln zł, zaś dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 …

16.01.2015 Infrastruktura portowa nad jeziorem Ryńskim

Drodzy Mieszkańcy, zakończyliśmy realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim w Rynie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, w kwocie 3 229 8547,86 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 4 037 322,33  zł. W ramach wyżej wymienionego projektu zostały wykonane następujące działania: modernizacja istniejącej przystani …

28.10.2014 Remont budynku ośrodka zdrowia

Uprzejmie informujemy, iż została podpisana umowa na remont budynku ośrodka zdrowia przy ul. K. Wallenroda w Rynie. Wybrano ofertę Spółdzielni Wielobranżowej NIEGOCIN z Giżycka. Koszt realizacji projektu to 630 892,24 zł brutto. Termin zakończenia robót planowany jest na dzień  31 maja 2015 r. Zostaną przeprowadzone następujące prace: a)      Wykonanie rozbiórki części budynku – składu opału oraz zsypu na bieliznę; b)      Remont istniejących i wykonanie nowych spoczników, …

29.09.2014 Targowisko w Rynie

Zakończyły się prace na miejskim targowisku. W sierpniu zostało ono ostatecznie oddane do użytku. Prace początkowo miały zakończyć się w lipcu, jednakże ze względu na nieprzewidziane okoliczności przedłużyły się. W ramach inwestycji powstały: nawierzchnia targowiska z płyt i kostki granitowej, nawiązującej do ciągów pieszych w centrum miasta, zadaszone stoiska handlowe (10 szt.), miejsca handlowe na których, będzie można skorzystać z przenośnych pawilonów, miejski węzeł sanitarny, kamienny zdrój uliczny do czerpania wody, ławki, kosze …

11.06.2014 Rozpoczęcie modernizacji portu

10 czerwca Gmina Ryn rozpoczęła prace nad projektem pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim w Rynie”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, w kwocie 3 229 8547,86 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 4 037 322,33zł.  Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Elzambud sp. z o.o. wykona następujące działania: modernizacja istniejącej przystani statków  …

28.05.2014 Siłownia na powietrzu

Pod koniec kwietnia nad jeziorem Ołów, tuż obok wiat w pobliżu plaży, zainstalowano sprzęt rekreacyjno-sportowy. Mamy nadzieje, że mieszkańcy, jak również turyści chętnie będą z niego korzystali. Bez wątpienia urozmaici to ofertę turystyczną naszego miasta. Będzie tam można w miły, jak również aktywny sposób spędzić czas, budując swoją tężyznę fizyczną, tym bardziej że lato już tuż, tuż. Zależy nam również na tym, aby dzieci i młodzież odciągnąć od komputera i zaproponować im kolejną atrakcję na świeżym powietrzu. …

16.05.2014 Umowa na modernizację portu

W dniu 15 maja 2014 r. Gmina Ryn, reprezentowana przez pana Burmistrza Józefa Karpińskiego i panią Skarbnik Irenę Olszewską, podpisała umowę z wykonawcą (Przedsiębiorstwo Budowlano-montażowe Elzambud sp. z o.o.) na rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej nad jez. Ryńskim. W ramach projektu wykonane zostaną następujące działania: modernizacja istniejącej przystani statków pasażerskich budowa pomostu stałego przy przystani budowa nowych umocnień brzegu jeziora przebudowa kanału burzowego budowa kanalizacji deszczowej  …

16.05.2014 Ostoja Rybacka i Wędkarska w Sterławkach Wielkich

          12 maja 2014 roku Gmina Ryn reprezentowana przez pana Burmistrza Józefa Karpińskiego oraz panią Skarbnik Irenę Olszewską, podpisała umowę o dofinansowanie  przedsięwzięcia polegającego na remoncie i wyposażeniu obiektu WDK w Sterławkach Wielkich.           Inwestycja umożliwi zagospodarowanie wolnego czasu lokalnej społeczności, w tym rybakom i wędkarzom korzystającym z zasobów „Wielkich Jezior Mazurskich”. W celu zapewnienia trwałości infrastruktury użyte będą wysokiej jakości …

24.04.2014 Modernizacja stacji paliw Orlen

          23 kwietnia w Rynie przy ulicy Kopernika na stacji paliw Orlen rozpoczęły się prace remontowo-budowlane, mające na celu jej gruntowne zmodernizowanie. Obecnie wymagane standardy spełniała tam tylko obsługa. Budynek wraz z zapleczem pamięta jeszcze odległe czasy poprzedniego system i wyglądem nie zachęca do zatrzymania się i skorzystania z usług. Cała infrastruktura jest również przestarzała. Na szczęście Polski Koncern Naftowy „Orlen” podjął decyzję o jej przebudowie i dostosowaniu do współczesnych …