Inwestycje

09.08.2011 Kolejna inwestycja rozpoczęta

25.07.2011r. rozpoczęto inwestycję pn. "Kształtowanie przestrzeni sportowo – rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach: Ryn, Rybical, Prażmowo, Kronowo" współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej.

09.08.2011 Zakończono Etap I i III budowy ścieżki wokół Jeziora Ołów

Zakończono i odebrano inwestycję pn. "Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół Jeziora Ołów w Rynie – Etap I na odcinku 0+000m do 0+628m wraz z modernizacją oświetlenia oraz Etap III na odcinku 2+210m do 4+105m współfinanoswaną w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" Roboty wykonano od 10.02.2o11r. do 30.06.2011r. Wartość robót 827.660,00 zł

09.08.2011 Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki

Zakończono i odebrano inwestycję pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole – Siejkowo – Ławki – Skorupki" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Roboty wykonano od 19.10.2010 do 30.06.2011r. Wartość robót 6.972.136,81 zł Wykonano: - sieć wodociągowa 25 km, - sieć kanalizacji sanitarnej -28 km

05.08.2011 Oficjalna inauguracja budowy ZUOK Spytkowo

KAMIEŃ WĘGIELNY WMUROWANY W piątek 22 lipca 2011 r. w Hotelu „Las Giżycko” w Giżycku odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. W obecności przedstawicieli wszystkich samorządów zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami, zaproszonych gości i mediów, akt erekcyjny podpisali: - Pan Paweł Lachowicz - Prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, - Pan Józef Karpiński – Przewodniczący Zgromadzenia …

05.04.2011 Ruszyła budowa ścieżki rekreacyjno-spacerowej wokół Jeziora Ołów

Budowa podzielona jest na 3 etapy. Pierwszy etap o długości 628 m i szerokości 3 m będzie wykonany z polbruku i oświetlony 22 stylizowanymi latarniami. Etap Drugi o długości 1583 m i szerokości 3 m będzie wykonany na geosiatce o nawierzchni żwirowej oraz kładki komunikacyjnej usytuowanej wzdłuż skarpy przy zaczynających się Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Etap ten zaczyna się od końca ulicy Zielonej (przy jeziorze), a kończy się przy tzw. III plaży w lesie. Trzeci etap o długości 1894 m i szerokości 3 m wykonany na geosiatce o nawierzchni żwirowej. Etap ten …

03.02.2011 Umowa na wykonanie ścieżki

W dniu 31 stycznia 2011 r. Gmina Ryn podpisała umowę z Wykonawcą – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z Ostródy na budowę ścieżki spacerowo rekreacyjnej wokół Jeziora Ołów w Rynie. Inwestycja składa się z trzech zadań: 1. Budowa ścieżki Etap I 0+000m do 0+628m (nawierzchnia z kostki typu polbruk). 2. Modernizacja oświetlenia na odcinku Etapu I (montaż nowych stylowych latarni 22 szt.). 3. Budowa ścieżki Etap III od 2+2100m do 4+105m (nawierzchnia żwirowa). Termin wykonania powyższych zadań do 30 …

30.08.2010 Inwestycje - na czasie - w gminie Ryn

W dniu 30 czerwca 2010 r. Gmina Ryn złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków UE inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013. W ramach inwestycji zostanie wybudowane ok. 28 km sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 24 km sieci wodociągowej oraz 9 szt. przepompowni ścieków. Roboty budowlane będą prowadzone w miejscowościach: Ryński Dwór, Ryńskie Pole, Siejkowo, Skorupki, Ławki, Ławki Małe, …

26.01.2010 Remont Remizy OSP Ryn

W remizie OSP Ryn został zakończony remont pomieszczeń garażowych, rok wcześniej zrealizowano remont świetlicy i pomieszczeń socjalnych. Nowy wizerunek Remizy w Rynie.

18.11.2009 Inwestycje Gmina Ryn 2009

Na terenie miasta i gminy Ryn są realizowane inwestycje, które poprawiają standard życia mieszkańców gminy. Są to inwestycje realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, a także z własnych środków Gminy Ryn, co przy małym budżecie nie jest błahym wyzwaniem, a ich zrealizowanie jest wspólnym sukcesem. Rok 2009 – zostają uruchomione środki unijne w ramach RPO WiM 2007 – 2013 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 – 2013 oraz PROW 2007 – 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 …