Umowa na modernizację portu

1
1
2
3
4

W dniu 15 maja 2014 r. Gmina Ryn, reprezentowana przez pana Burmistrza Józefa Karpińskiego i panią Skarbnik Irenę Olszewską, podpisała umowę z wykonawcą (Przedsiębiorstwo Budowlano-montażowe Elzambud sp. z o.o.) na rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej nad jez. Ryńskim. W ramach projektu wykonane zostaną następujące działania:

  • modernizacja istniejącej przystani statków pasażerskich
  • budowa pomostu stałego przy przystani
  • budowa nowych umocnień brzegu jeziora
  • przebudowa kanału burzowego
  • budowa kanalizacji deszczowej
  • przebudowa sieci gazowej
  • przebudowa sieci teletechnicznej
  • zewnętrzne instalacje elektryczne i uświetnienie terenu
  • przebudowa i budowa ciągu pieszego oraz pieszo-jezdnego wraz z elementami małej architektury i terenami zielonymi
Prace rozpoczną się niebawem a ich zakończenie planowane jest na 30 listopada 2014 r.
Koszt wykonania powyższych robót wynosi 3.894.028,65 zł.
 

poleć znajomemu

Inwestycje

03.04.2015 Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

03 kwietnia 2015r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn Burmistrz Józef Karpiński przy kontrasygnacie Skarbnika Ireny Olszewskiej podpisał umowę z …

16.03.2015 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

13 marca w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na kolejną inwestycję w Gminie Ryn. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Józef …

16.01.2015 Infrastruktura portowa nad jeziorem Ryńskim

Drodzy Mieszkańcy, zakończyliśmy realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim w …