Targowisko w Rynie

.
.
.
.
.
.

Zakończyły się prace na miejskim targowisku. W sierpniu zostało ono ostatecznie oddane do użytku. Prace początkowo miały zakończyć się w lipcu, jednakże ze względu na nieprzewidziane okoliczności przedłużyły się.

W ramach inwestycji powstały: nawierzchnia targowiska z płyt i kostki granitowej, nawiązującej do ciągów pieszych w centrum miasta, zadaszone stoiska handlowe (10 szt.), miejsca handlowe na których, będzie można skorzystać z przenośnych pawilonów, miejski węzeł sanitarny, kamienny zdrój uliczny do czerpania wody, ławki, kosze na śmieci oraz studnia ukazująca fragment zabytkowego kanału łączącego J. Ołów z J. Ryńskim.
 
Gmina Ryn pozyskała na ten cel środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pierwotny koszt inwestycji zaplanowano na 1.478.278,68 zł, z czego dofinansowanie z PROW (program „Mój Rynek”) miało wynieść 902.791,00 zł.  Po przeprowadzeniu przetargu, koszty budowy wyniosły ok. 700.000 zł.
 
Mamy nadzieję, że nowe targowisko przyczyni się do dalszego rozwoju handlu, a klienci będą mieli dostęp do świeżych i ekologicznych produktów.
 
 
 
Artykuł na onecie:
wiadomosci.onet.pl/olsztyn/targowisko-w-rynie-przeszlo-modernizacje
 

poleć znajomemu

Inwestycje

03.04.2015 Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

03 kwietnia 2015r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn Burmistrz Józef Karpiński przy kontrasygnacie Skarbnika Ireny Olszewskiej podpisał umowę z …

16.03.2015 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

13 marca w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na kolejną inwestycję w Gminie Ryn. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Józef …

16.01.2015 Infrastruktura portowa nad jeziorem Ryńskim

Drodzy Mieszkańcy, zakończyliśmy realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim w …