Remont budynku ośrodka zdrowia

.
.
.
.
.

Uprzejmie informujemy, iż została podpisana umowa na remont budynku ośrodka zdrowia przy ul. K. Wallenroda w Rynie. Wybrano ofertę Spółdzielni Wielobranżowej NIEGOCIN z Giżycka. Koszt realizacji projektu to 630 892,24 zł brutto. Termin zakończenia robót planowany jest na dzień  31 maja 2015 r. Zostaną przeprowadzone następujące prace:

a)      Wykonanie rozbiórki części budynku – składu opału oraz zsypu na bieliznę;
b)      Remont istniejących i wykonanie nowych spoczników, schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
c)      Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic poniżej terenu warstwą styropianu gr. 14cm wraz z wykonaniem izolacji;
d)      Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu warstwą styropianu gr. 14cm wraz z wyprawą elewacyjną z tynku cienkowarstwowego akrylowego;
e)      Wymiana płytek betonowych i trylinki na ciągach pieszych i jezdnych na kostkę betonową;
f)       Docieplenie stropodachu warstwą wełny mineralnej gr. 20 cm i wykonanie nowego pokrycia zewnętrznego połaci z 2 warstw papy termozgrzewalnej;
g)      Wymiana wskazanych (opisanych i ujętych w wyliczeniach) drzwi i okien na nowe;
h)      Wykonanie nowych obróbek blacharskich;
i)        Wymiana rynien i rur spustowych.

Gmina Ryn rozważa możliwość, w ramach istniejącego prawa, przejęcia zarządzania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez gminę w formie powołania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

poleć znajomemu

Inwestycje

03.04.2015 Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

03 kwietnia 2015r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn Burmistrz Józef Karpiński przy kontrasygnacie Skarbnika Ireny Olszewskiej podpisał umowę z …

16.03.2015 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

13 marca w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na kolejną inwestycję w Gminie Ryn. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Józef …

16.01.2015 Infrastruktura portowa nad jeziorem Ryńskim

Drodzy Mieszkańcy, zakończyliśmy realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim w …