Miasto i okolice

29.04.2015 VII Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza MiG Ryn

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN,KS GARDA W OSTRÓDZIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE I REKREACYJNE W RYNIE SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ” ZAPRASZAJĄ RYŃSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW, ZAKŁADY PRACY I SAMORZĄDOWCÓW Z GMINY RYN ORAZ GOŚCI Z INNYCH GMIN NA VII OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHARY BURMISTRZA MIASTA i GMINY RYN (TURNIEJ W RANDZE ZAWODÓW WOJEWÓDZKICH) 1. Cel turnieju: popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, uczczenie rocznicy Konstytucji 3 Maja, spotkanie towarzyskie Ryńskich Przedsiębiorców, Samorządowców, …

21.04.2015 Gminny Program Budowy Mieszkań

Gmina Ryn zamierza opracować Gminny Program Budowy Mieszkań, w ramach którego będzie realizowana budowa budynku wielorodzinnego. Lokale przeznaczone będą dla osób / rodzin posiadających centrum interesów osobistych lub gospodarczych (centrum życiowe) na terenie Gminy Ryn, nie posiadających własnego mieszkania lub tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego jak również dla tych osób, które w zamian zwolnią dotychczas zajmowany lokal komunalny. Mieszkania przyznawane będą zgodnie z Regulaminem przyznawania, wynajmowania …

10.04.2015 Konkurs plastyczny - ślimak Cittaslow Ryn

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn ogłasza konkurs na wykonanie ślimaka Cittaslow. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa zamieszczone są poniżej.                 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO CITTASLOW RYN  ORGANIZATOR: Urząd Miasta i Gminy Ryn CELE KONKURSU:  …

17.03.2015 Bezpłatne badanie mammograficzne

 

13.03.2015 Pracownia USG w Rynie

Od 12 marca w ośrodku zdrowia w Rynie znajduje się aparat USG. Przy wspólnych staraniach Burmistrza Józefa Karpińskiego i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rynie przedsięwzięcie uruchomienia pracowni USG zakończyło się sukcesem. Teraz pacjenci będą mogli wykonać badania na miejscu, bez konieczności wyjazdu do innego miasta. Zapisu można dokonać w ośrodku, bądź telefonicznie pod stałym numerem telefonu 87 420 72 11 w godz. 8.00 - 18.00. Szczegółowych informacji można zasięgnąć podczas rejestracji. Do badania wymagane jest skierowanie. …

12.03.2015 Gminny Program Budowy Mieszkań Komunalnych

Gmina Ryn zamierza opracować Gminny Program Budowy Mieszkań Komunalnych w ramach którego będzie realizowana budowa budynku wielorodzinnego. Lokale przeznaczone będą dla osób / rodzin posiadających centrum interesów osobistych lub gospodarczych (centrum życiowe) na terenie Gminy Ryn, nie posiadających własnego mieszkania lub tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego jak również dla tych osób, które w zamian zwolnią dotychczas zajmowany lokal komunalny. Mieszkania przyznawane będą zgodnie z Regulaminem przyznawania, wynajmowania i …

27.02.2015 Dowody osobiste, imiona, śluby - zmiany w prawie

Nowe dowody osobiste, śluby poza urzędem stanu cywilnego, nadawanie dzieciom imion obcego pochodzenia oraz elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego – to najważniejsze zmiany w prawie od 1 marca. Dowody osobiste Bez adresu zameldowania, koloru oczu i wzrostu, zniknie też zeskanowany podpis posiadacza dokumentu – tak będzie wyglądał nowy dowód osobisty. Zmiany będą od 1 marca. Co istotne, dotychczasowe dowody zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie więc konieczności wymiany dokumentów. Dowód …

19.02.2015 Badania mammograficzne w Rynie

5 marca 2015 roku w Rynie będzie możliwość przeprowadzenia badań mammograficznych. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2015 są to roczniki od 1946 do 1965), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Kobietom spoza grupy refundowanej badania są odpłatne w kwocie 60 zł. Zachęcamy do udziału. Zadbajmy o własne zdrowie!!!

05.02.2015 Wybory sołtysów

Zarządzenie nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie organizacji wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Ryn Na podstawie art. 36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.  poz. 594 ze zmianami) oraz statutów sołectw zarządzam, co następuje: § 1  1.   Zarządzam przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Ryn. 2.   W celu dokonania wyboru, o którym mowa w pkt.1 …

03.02.2015 Zimowy Ryn...

Ryn w zimowej scenerii, II. 2015 r.