Konkurs plastyczny - ślimak Cittaslow Ryn

.
.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn ogłasza konkurs na wykonanie ślimaka Cittaslow. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa zamieszczone są poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO CITTASLOW RYN 

ORGANIZATOR:

Urząd Miasta i Gminy Ryn

CELE KONKURSU:

  • Poszerzenie wśród mieszkańców Gminy Ryn idei Cittaslow,
  • Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.

UCZESTNICY:

  • Mieszkańcy Gminy Ryn, bez ograniczenia wieku
  • Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub grupy

TEMATYKA KONKURSU

Wykonanie ślimaka (przestrzenne) z elementami charakterystycznymi dla miasta Ryn.

WYKONANIE

Technika dowolna (np. papier, drewno, szkło, plastelina , guma itp.)

TERMIN:

do 30.04.2015 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Do wykonanej pracy  należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik 1)
  • Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

NAGRODY:

  • Komisja konkursowa dokona oceny prac oraz przyzna wyróżnienia uczestnikom konkursu. Autorzy prac otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody.
  • Wybrane prace konkursowe wezmą udział w konkursie na najładniejszego ślimaka  podczas Festiwalu Cittaslow w Gołdapi (09.05.2015 r.)
  • Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ryn zostaną opublikowane wyniki konkursu.

PRAWA ORGANIZATORA:

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu

Osoby do kontaktu:

Seweryn Stankiewicz tel. 87 429 39 63 promocja@miastoryn.pl

Ew Büttner tel 87 429 39 62 kadry@miastoryn.pl

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Karta uczestnika w konkursie na Ryńskiego Ślimaka Cittaslow 

  

Imię i nazwisko autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu przekazanej pracy w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

             Miejscowość, data                                 Podpis autora prac / opiekuna prawnego

 

Informację przygotował Seweryn Stankiewicz podinspektor ds. promocji, Urząd Miasta i Gminy Ryn, promocja@miastoryn.p

poleć znajomemu

Miasto i okolice

29.04.2015 VII Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza MiG Ryn

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN,KS GARDA W OSTRÓDZIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE I REKREACYJNE W RYNIE SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ” …

21.04.2015 Gminny Program Budowy Mieszkań

Gmina Ryn zamierza opracować Gminny Program Budowy Mieszkań, w ramach którego będzie realizowana budowa budynku wielorodzinnego. Lokale …