Historia miasta

24.09.2009 Informacje geograficzne

Województwo: warmińsko - mazurskie   Powiat: Giżycko      Gmina: Ryn          Rodzaj gminy: miejsko - wiejska          Prawa miejskie: od 1723 r.          Burmistrz: Józef Karpiński          Powierzchnia: 204,54 km2, z czego: 51,05 km2 przypada na …

07.09.2009 Historia Rynu

Po raz pierwszy w źródłach pisanych mieszkańców tych ziem - Prusów wspomina Tacyt ok. I wiek n.e.). Aleksandryjski geograf Ptolemeusz, w II w. n.e. mówi już o plemionach pruskich, wymieniając m.in. Galindów, którzy zamieszkiwali Krainę Wielkich Jezior Mazurskich, a więc również i okolice dzisiejszego Rynu. Ten mający oryginalne obrzędy, tradycje i wierzenia pogański lud przeżywał swój rozkwit około VI w.n.e. Na przełomie XI i XII w. Galindia stała się obiektem najazdów polskich. Reszty zniszczeń dokonali …