Rys historyczny miasta

Początki Rynu nierozerwalnie związane są z ryńskim zamkiem, zbudowanym przez krzyżaków w XIV w. na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami najprawdopodobniej w miejscu galindzkiego grodu. Wraz z zamkiem rozwijało się podzamcze, które dało początek przyszłemu miastu. Pod koniec XIV w. Ryn stał się stolicą komturstwa. Komtur, jako zwierzchnik zarządzał zamkiem i podległymi dobrami. Był odpowiedzialny za ściąganie podatków i danin, posiadał władzę sądowniczą, a nade wszystko był głównym dowódcą wojskowym okręgu i głową wspólnoty zakonnej. Oprócz znaczenia militarnego Ryn pełnił rolę administracyjno – gospodarczą, zaopatrując zakon w ryby, miód i mięso dzikiej zwierzyny. Ryńskiemu komturowi podlegały między innymi zamki w Lecu (Giżycko), Szestnie i Barcianach, duży statek, kilka mniejszych, rybackie łodzie i huta żelaza. Z myślą o rozwoju gospodarczym powstawały liczne folwarki, tartaki i młyny. Kończący wojnę trzynastoletnią traktat toruński z 1466 r. pozostawił Ryn w obrębie państwa krzyżackiego. Wraz z zamkiem rozwijała się przyzamkowa osada. W końcu XV w. podzamcze otrzymało prawo osiedla targowego.

      
Źródło: zdj1 www.marienburg.pl/viewtopic.php?t=5505, zdj2 fotopolska.eu/135779,foto.html
 
W XVI w. Ryn stał się centrum administracyjno – osiedleńczym. Po likwidacji zakonu krzyżackiego utworzono tu Starostwo Prus Książęcych.
W 1723 r. miasto otrzymało prawa miejskie, co przyczyniło się znacznie do jego rozwoju. Niemal do końca XVIII w. Ryn był miastem polskim. W XIX w. zaczęto prowadzić systematyczną akcję germanizacyjną, która doprowadziła do tego, że w trakcie plebiscytu w 1920 r. za Polską nie padł ani jeden głos. W okresie międzywojennym Ryn zasłynął jako miejscowość uzdrowiskowa. W mieście funkcjonowało sześć hoteli, liczne nocne lokale, dancingi, bary, kąpieliska i łaźnia. Można było tu dotrzeć parostatkami, autobusami pocztowymi albo kolejką wąskotorową. Obecnie Ryn jest jednym z najpiękniej położonych mazurskich miast i jednym z ważniejszych ośrodków turystycznych w regionie. Liczne atrakcje w mieście i okolicy powodują, że warto przyjechać tu na dłużej.

poleć znajomemu

Turystyka

27.08.2014 Gastronomia w Rynie i okolicy

Hotel Zamek Ryn **** pl. Wolności 2, 11-520 Ryn Tel. 87 429 7000 e-mail: restauracja@zamekryn.pl www.zamekryn.pl   Gościniec Ryński …

06.06.2014 Punkt Informacji Turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej mieści się w Rynie przy ul. H. Sawickiej 1, w budynku RCK. Punkt Informacji Turystycznej w Rynie jest ulokowany w …

06.06.2014 Trasy rowerowe

   ZWIEDZAMY MAZURY (Ryn i okolice) 1. RYN – OGRODY DZIAŁKOWE – WIEŚ CANKI – RYN   (6 km)   …