Urząd

13.10.2014 Tam głosujemy !

                                    Na podstawie art.art. 16 § 1 i art. 61a § 1ustawy  z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.112 ze zmianami), uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 października 2012r.w sprawie podziału miasta i gminy Ryn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (zmieniona uchwałą XXXVIII/325/14 Rady Miejskiej w Rynie z …

13.10.2014 Przetarg PGKiM

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o. OGŁASZA   II   PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI 1) LOKALIZACJA: Ławki, obręb Ławki 6, gmina Ryn, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie POWIERZCHNIA: działki nr 2/71, 2/72 o powierzchni łącznej 2071,0 m2 FORMA KORZYSTANIA: prawo własności KW – OL1G/00027363/2 OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI : brak CENA WYWOŁAWCZA: 30000 zł brutto     WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto UWAGI: Działka nr 2/72 o pow. 1407 m2 zabudowana …

08.10.2014 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie

 Obwieszczenie. Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie z dnia 8 października 2014r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych. W związku ze zgłoszeniem w okręgu wyborczym Nr 12 tylko jednej listy kandydatów na radnych - na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz, 112 ze zmianami)  Miejska Komisja Wyborcza w Rynie wzywa komitety wyborcze do  dokonania dodatkowego zgłoszenia listy kandydatów w okręgu Nr …

29.09.2014 Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie - Wybory 2014

   Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie       w dniach od 30.09.2014 do 6.10.2014r. godz. 14.00 -17.00    7.10.2014r. od godz. 14.00 – 24.00    W dniach od 8.10.14 do 16.10.2014  godz. od 14.00 -17.00   17.10.2014r. w godz. od 14.00 – 24.00   W dniach od 18.10.14 do 14.11.2014r. godz. od 13.00 do 15.00    

23.09.2014 XLII Sesja Rady Miejskiej w Rynie

MIESZKAŃCY  MIASTA  I  GMINY  RYN                                                                                                         Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.)  zwołuję XLII Sesję Rady Miejskiej w …

19.09.2014 Wschodni Kongres Gospodarczy - Białystok 18.09.2014

W Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej 2014. Uroczysta gala, impreza towarzysząca Wschodniego Kongresu Gospodarczego (WKG), zgromadziła wielu znamienitych gości - uczestników Kongresu, który 18 i 19 września odbywa się w Białymstoku, samorządowców, dyplomatów, polityków, ekspertów. Redakcja należącego do Grupy PTWP serwisu Portalsamorzadowy.pl, wraz z Radą Konsultacyjną konkursu, wytypowała …

19.09.2014 Konferencja poświęcona Narodowej Strategii Spójności

W dniach 11-12 września 2014 roku w Sile, k. Olsztyna odbyła się dwudniowa konferencja poświęcona Narodowej Strategii Spójności pt.: „Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur”. W spotkaniu wzięli udział zarówno samorządowcy, jak też i przedsiębiorcy, którzy w minionej perspektywie finansowej z powodzeniem sięgnęli po unijne środki na realizację projektów związanych z ochroną środowiska Warmii i Mazur. Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta gala podczas, której Zarząd WFOŚiGW w Olsztynie nagrodził …

29.08.2014 Najlepsi z najlepszych

W środę 27 sierpnia, podczas XLI Sesji Rady Miasta w Rynie odbyło się wręczenie stypendiów naukowych dla uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Rynie. Zostały one przyznane dla uczniów o najwyższej średniej ocen oraz za udział w olimpiadach przedmiotowych szczebla wojewódzkiego. Burmistrz Józef Karpiński wraz z przewodniczącym Rady Miasta Jarosławem Guzem i dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Krzysztofem Cybulem z dumą gratulowali laureatom i ich rodzicom. Poniżej prezentujemy listę wyróżnionych uczniów: Szkoła …

22.08.2014 XLI Sesja Rady Miejskiej w Rynie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 27 sierpnia br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.   Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w …

22.07.2014 PGKiM ogłasza przetarg

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o. OGŁASZA  I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI 1) LOKALIZACJA: Monetki, obręb Skop, gmina Ryn, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie POWIERZCHNIA: działka nr 140/36 o powierzchni 2529,0 m2 FORMA KORZYSTANIA: prawo własności KW – OL1G/00031276/6 OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI : brak CENA WYWOŁAWCZA: 5000 zł brutto     WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto UWAGI: Działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania terenu, przylegające …