Rada Gminy

17.04.2014 XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Rynie

 ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 30 kwietnia br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w …

09.04.2014 Skład Rady Gminy

Skład Rady Miejskiej w Rynie kadencji 2010-2014: 1 Jarosław Guz Przewodniczący Rady 2 Mirosław Górski Wiceprzewodniczący Rady 3 Beata Charo Członek Rady  …