Edukacja

04.11.2009 Święto Szkoły w Gimnazjum

Przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności gimnazjalnej to niezwykły moment dla całej szkoły. Ta ważna uroczystość odbyła się 22 października, w dniu Święta Szkoły. Rozpoczęła się ślubowaniem uczniów klas I. Pierwszoklasiści, aby stać się pełnoprawnymi członkami społeczności gimnazjalnej, przyrzekali, że będą dbać o dobre imię szkoły, sumiennie się uczyć oraz szanować tradycje i zwyczaje. Starsi koledzy obiecywali, że zawsze będą służyć im pomocą. Po części oficjalnej odbyły się rozgrywki sportowe. Rywalizowali ze sobą uczniowie …

04.11.2009 Egzamin Gimnazjalny 2008-2009

W dniach 22-24 kwietnia 70 uczniów naszej szkoły pisało egzamin gimnazjalny. W środę sprawdzana była wiedza humanistyczna, w czwartek matematyczno-przyrodnicza, a w piątek z języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego. Z egzaminu zwolnieni byli laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim. W naszej szkole nie pisali egzaminu uczniowie: Natalia Neumann (część humanistyczna - laureatka konkursu historycznego) oraz Krystian Kisielak (część matematyczno-przyrodnicza, laureat konkursu fizycznego). Wyniki egzaminu przedstawia wykres …

02.11.2009 Historia Szkoły Podstawowej w Rynie

Szkoła w Rynie istniała już w 1529 roku. Przez z górą trzysta lat podporządkowana była władzom kościelnym. W 1904 roku zbudowano, jak na owe czasy , nowoczesny budynek szkolny, posiadający oprócz pracowni i pokoi nauczycielskich siedem izb szkolnych. Rektorem ( kierownikiem ) szkoły był wówczas p. Aleksander, który pełnił swą funkcję do 1925 roku. Po nim przybył do Rynu jako rektor p. Kronkowski z Wejsun, który kierował szkołą do 1939 roku. W tym czasie pracowało w szkole siedmiu nauczycieli. Kształciła ona dzieci w czterech klasach …

08.09.2009 Wykaz jednostek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Ryn

Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2009/2010. Na terenie Miasta i Gminy Ryn funkcjonują cztery jednostki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny (powołany uchwałą nr XX/186/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 czerwca 2008r.), w skład którego weszły następujące jednostki: Przedszkole Samorządowe w Rynie, Szkoła Podstawowa w Rynie im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur oraz Publiczne Gimnazjum w Rynie im. K.I.Gałczyńskiego. Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich Szkoła Podstawowa w Skopie Zespół …