Regulamin Portalu

 

 

Regulamin portalu i forum miastoryn.pl

 

§1 - własność


1. Oficjalny Serwis Miasta i Gminy Ryn, prowadzony pod nazwą miastoryn.pl jest własnością prywatną chronioną prawem autorskim zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r (dz.u. 1994 nr24 poz.83)

2. Serwis forum miastoryn.pl jest odrębnym, niekomercyjnym serwisem internetowym i nie stanowi części serwisu www.miastoryn.pl


§2 - prawa autorskie


1. Wszelkie treści opublikowane na łamach serwisu miastoryn.pl, zamieszczone są za zgodą ich autorów, stanowią własność ich autorów, nie naruszają praw autorskich żadnych osób lub nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.

2. Artykuły oraz informacje prasowe zamieszczone na łamach serwisu miastoryn.pl stanowią wyraz opinii ich autorów.

3. Wszelkie krótkie informacje prasowe, pochodzące z innych, niż miastoryn.pl (prywatnych, publicznych, lub komercyjnych) serwisów i stron internetowych nie naruszają praw ich autorów, gdyż nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego zgodnie z art.4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.


§3 - treści


1. Wszelkie adresy oraz numery telefonów zamieszczone na łamach serwisu miastoryn.pl są jawnymi danymi teleadresowymi firm i instytucji i ich zamieszczenie nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego na terenie RP.

2. Pomimo dołożenia wszelkich starań administratorzy serwisu miastoryn.pl nie gwarantują zachowania aktualności informacji zamieszczonych na łamach serwisu, w szczególności danych teleadresowych zamieszczonych w działach "Turystyka", "Edukacja", "Kultura i sztuka", "Sport".

3. W przypadku zauważenia w serwisie miastoryn.pl treści naruszających prawa autorskie, prawo własności, prawa mniejszości narodowych, prawa mniejszości wyznaniowych lub godność osobistą, administratorzy serwisu uprzejmie proszą o niezwłoczne poinformowanie drogą mailową na adres miastoryn@miastoryn.pl. Wszelkie zgłoszone w ten sposób i uzasadnione nieprawidłowości zostaną niezwłocznie usunięte przez administratorów serwisu.

4. Administratorzy serwisu miastoryn.pl nie odpowiadają za treści komentarzy zamieszczanych przez użytkowników serwisu.

5. Na wszelkie pytania i wątpliwości związane ze sprawami dotyczącymi funkcjonowania serwisu miastoryn.pl, nie wyjaśnione w niniejszym regulaminie odpowiedzą administratorzy serwisu pod adresem mailowym miastoryn@miastoryn.pl


§4 - zastrzeżenia


1. W przypadku naruszeń niniejszego regulaminu administratorzy serwisu miastoryn.pl zastrzegają sobie prawo do wyłączenia dostępu do strony dla zidentyfikowanych jako wrogie adresów ip.

2. Serwis miastoryn.pl zabrania wykorzystywania informacji zawartych w serwisie dla własnych celów czy też celów zarobkowych. Dotyczy to kopiowania i rozpowszechniania treści zawartej na stronach www.miastoryn.pl.