REGULAMIN KONKURSU NA WIENIEC DOŻYNKOWY

.
.

Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Ryn.

1. Cel konkursu:
    Kultywowanie i popularyzacja wartościowych tradycji regionalnych,
    Prezentacja bogactwa plonów rolnych,
    Promocja dorobku kulturowego wsi warmińsko-mazurskiej.
 
2. Zakres przedmiotowy:
    Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem
    nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych występujących na terenie Warmii
    i Mazur.
 
3. Kryteria oceny:
    Organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceniając wieńce będzie brać pod
    uwagę następujące kryteria:
    - różnorodność użytych materiałów naturalnych: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa,
      kwiaty, zioła,
    - walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły),
    - nawiązanie do tradycyjnych  wieńców dożynkowych,
 
4. Zgłoszenia:
    - Wieniec dożynkowy do konkursu zgłaszać mogą reprezentacje wsi z terenu gminy Ryn,
       zakłady pracy, organizacje społeczne, stowarzyszenia, osoby indywidualne. Wzór
       wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
     - Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 8 września 2014r. w Ryńskim Centrum
       Kultury w Rynie ul. H.Sawickiej 1, tel. 087-4218061.
 
5. Przebieg konkursu:
    Konkurs odbędzie się w czasie uroczystości dożynkowych organizowanych przez
    sołectwa: Jeziorko, Kronowo i Orło  – dnia 14.09.2014r. w Sterławkach Wielkich.
    Wieńcom zostanie nadany numer według kolejności zgłoszeń.
    Wieńce należy składać wg wskazań organizatora Dożynek na pół godziny przed
     rozpoczęciem uroczystości.
     Wieniec pozostaje własnością grupy wykonawców.
 
6. Nagrody:
    Burmistrz Miasta i Gminy Ryn przewiduje następujące nagrody :
                  1 miejsce      - talon o wartości 1.000 zł
                  2 miejsce      - talon o wartości    600 zł
                  3 miejsce      - talon o wartości    400 zł
 
   
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA
do udziału w konkursie wieńca dożynkowego
 
 
.......................... dnia ................................
 
 
 
1.     Nazwa miejscowości, nazwa zakładu pracy lub stowarzyszenia, organizacji społecznej, osoby indywidualnej - wykonawcy wieńca dożynkowego
 
                  ...................................................................................
 
                  ...................................................................................
 
        2.  Imię i nazwisko osoby reprezentującej grupę wieńcową:
           
                  ...................................................................................
                          telefon kontaktowy, e-mail
 
                  ...................................................................................
 
 
 
 
                                                  ........................................................................
                                          miejscowość, data, podpis osoby zgłaszającej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …