RUSZA PROCES BUDOWY ZUOK W SPYTKOWIE

W poniedziałek 31.01.2011r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn zostanie podpisana umowa na roboty budowlane w związku z budową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka jest najważniejszym elementem projektu "Regionalny system gospodarki odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez tworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami", realizowanego przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku. W ramach procesu inwestycyjnego zarejestrowana została spółka komunalna Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Spytkowo", która będzie realizowała całość przedsięwzięcia, a następnie eksploatowała wybudowany zakład.
ZUOK będzie zlokalizowany na gruntach sołectwa Spytkowo, około 4 km na północny wschód od Giżycka. Obejmował będzie obszar 6,26 ha. W jego skład będzie wchodziła: sortownia, kompostownia, segment do demontażu odpadów budowlanych i wielkogabarytowych, segment do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, segment do unieszkodliwiania odcieków i zakładowych ścieków komunalnych, kwatera na odpady balastowe o powierzchni ok. 3,5 ha i pojemności ok. 350 000 m3 i magazyn na azbest.
Budowa ZUOK w Spytkowie została wyceniona na 60 030 266 mln zł i będzie dofinansowana w kwocie 23 948 680 mln zł, z czego 20 356 378 mln zł będzie  pochodzić ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, zaś 3 592 302 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa.

ZUOK w Spytkowie będzie obsługiwał około 150 tys. mieszkańców gmin wiejskich i miejskich: Banie Mazurskie, Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo i Wydminy, wraz z turystami przyjmując dziennie ok. 105 ton odpadów. Zatrudnionych tu będzie ponad 40 osób. Uruchomienie zakładu przewidziane jest w 2013 r.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie budynków i budowli wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montażem i dostawą linii technologicznych, realizację tę powierzono firmie ABM SOLID S.A. z Tarnowa. Firma ta zaproponowała cenę 32 121 380 zł brutto i była to najkorzystniejsza z 16 złożonych ofert.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modułów intensywnego kompostowania, realizację tę powierzono konsorcjum firm: Starbag Sp. z o.o. – Lider z Pruszkowa i TUGEB POLBUD Sp. z o.o. z Milicza. Konsorcjum zaproponowało cenę 3 508 407, 20 zł brutto i była to najkorzystniejsza propozycja spośród 5 złożonych ofert.
Zakończenie prac budowlanych ustalono na 30 listopada 2012 r. Realizację całej inwestycji będzie nadzorował wyłoniony we wcześniejszym przetargu Inżynier Kontraktu, którego funkcje i obowiązki powierzono konsorcjum firm: Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. – Lider z Białegostoku i Ekocentrum Sp. z o.o. – Partner z Wrocławia.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z podpisania w/w umowy.

           

           

           

 

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …