Pierwsze Walne Zebranie Członków LGR - Wielkie Jeziora Mazurskie

Pierwsze Walne Zebranie Członków LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

          22 stycznia 2010r. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Podczas zebrania wybrane zostały organy stowarzyszenia: Zarząd, Komitet oraz Komisja Rewizyjna. Prezesem LGR został Pan Andrzej Kolasa, Wiceprezesem - Pan Waldemar Thomas, Sekretarzem Zarządu - Pani Marta Andrzejczyk, natomiast Skarbnikiem - Pan Bogdan Maczuga. Przewodniczącym Komitetu, którego zadaniem będzie ocena i wybór operacji do dofinansowania środkami, które będą w dyspozycji LGR został pan Józef Karpiński - Burmistrz Rynu. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia został wybrany Pan Władysław Gładkowski - Wójt Gminy Kruklanki.
Podczas zebrania przyjęta została Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich. W trakcie WZC przyjęci zostali również nowi członkowie LGR. W sumie stowarzyszenie na dzień dzisiejszy posiada 59 członków reprezentujących sektor publiczny, społeczny i prywatny. Członkami LGR jest m.in. 11 samorządów: Gmina Węgorzewo, Srokowo, Pozezdrze, Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy, Ryn, Powiat Węgorzewski i Giżycki.
Kolejnym etapem działalności stowarzyszenia będzie złożenie w terminie do 28 lutego 2010r. wniosku do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa, po którym decyzją Ministra Rolnictwa wybrane LGR otrzymają certyfikaty oraz podpisane zostaną z nimi umowy na finansowanie realizacji LSROR. W ramach programu PO Ryby 2007 -2013 osi priorytetowej 4 Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” może pozyskać dofinansowanie w kwocie do 29 mln. PLN.
Utworzenie LGR pozwoli na realizację wielu projektów inwestycyjnych na obszarze gmin członkowskich - uczestników projektu, które w efekcie wydatnie poprawią gospodarkę rybacką, przyczynią się do rozbudowy infrastruktury turystycznej, w tym wędkarskiej, jak i przyniosą wymierne korzyści lokalnej społeczności, umożliwi lokalnej społeczności aplikowanie o środki z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w skrócie nazywany PO RYBY.
Dokumenty z Walnego Zebrania Członków, jak i inne informacje nt. LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” można znaleźć w zakładce Lokalna Grupa Rybacka nas tronie www.mazurylgd9.pl .

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …