Aktywizacja Społeczo-Zawodowa Bezrobotnych

 

 

   

 

                  

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
BEZROBOTNYCH  JAKO SPOSÓB ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU
SPOŁECZNEMU
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałania 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
 
Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno zawodowej oraz nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Ryn pozostających bez pracy oraz podniesienie jakości usług socjalnych świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie.
 
 
Bezpośrednimi odbiorcami w projektu w 2014 roku będą, w oparciu o kontrakty socjalne:
 
I Grupa – 9 kobiet z otoczeniem (dzieci)
Działania:
1. Wyjazdowy warsztat profilaktyki kryzysów
2. Warsztaty z zakresu integracji ze współczesnym rynkiem
3. Warsztaty ekonomii społecznej
4. Warsztaty działania z pasją
5. Wyjazd studyjny 1-dniowy
6. Asystent rodziny
 
II Grupa – 7  kobiet 40+
Działania:
1. Wyjazdowy warsztat profilaktyki kryzysów życiowych
2. Trening adaptacyjny z elementami warsztatów nt. nowoczesnych metod inform. i informacyjnych
3. Warsztaty z zakresu integracji ze współczesnym rynkiem
4. Warsztaty ekonomii społecznej
5. Warsztaty działania z pasją
6. Wyjazd studyjny 1-dniowy
 
 
Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo korzystających długotrwale z pomocy Opieki Społecznej.
 
 
Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Realizatora Projektu :
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYNIE
11-520 Ryn, ul.Świerczewskiego 2
Tel. 087 429 39 60 wew. 37    fax. 087 421 80 69

 

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …