Kolejne pieniądze dla Gminy Ryn


2 listopada 2011r. w Olsztynie podpisano dwie kolejne umowy na dofinasowanie projektów:

 

 • "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki" w ramach Osi Priorytetowej 6 – "Środowisko przyrodnicze",
  Działanie 6.1 – "Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska",
  Poddziałanie 6.1.2 – "Gospodarka wodno-ściekowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,

Wartość projektu wynosi 8 006 595,89 zł, z czego:

- 2 655 608,32 zł wkład własny,

- 5 350 987,57 zł dofinasowanie (środki europejskie EFRR)

W ramach inwestycji w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki zostanie wybudowane ok. 17 km sieciu wodociągowej oraz ok. 24 km sieci kanalizacji sanitarnej. Termin realizacji do 30 listopada 2012 r.

 

 • "Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Ryn" w ramach Osi Priorytetowej 6 – "Środowisko przyrodnicze",

Działanie 6.1 – "Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska",

Poddziałanie 6.1.3. - "System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Wartość projektu wynosi 6 698 580,00 zł, z czego:

- 1 392 106,48 zł wkład własny,

- 5 306 473,52 zł dofinasowanie (środki europejskie EFRR)

W ramach inwestycji zostaną zrealizowane następujące roboty:

 1. Budowa budynku mini przystani żeglarskiej – budynek dwu kondygnacyjny z górna kondygnacja na poddaszu użytkowym z podcieniem od strony linii brzegowej Jeziora, wyposażony w pomieszczenia sanitarne wraz z instalacjami i całą infrastrukturą techniczną.

 2. Budowa dwóch pomostów pływających z miejscami do cumowania na 60 szt. jachtów wraz z instalacja elektryczną i wodociągową.

 3. Budowa pomostu stałego.

 4. Modernizacja istniejących pomostów stałych.

 5. Budowa slipu do wodowania jachtów i sprzętu pływającego z mostem zwodzonym.

 6. Przebudowa i budowa infrastruktury technicznej, przyłączy elektroenergetycznych, oświetlenie terenu i zew. instalacji elektrycznych, przyłączy kanalizacji sanitarnych, systemu odbioru ścieków i wód zęzowych z jachtów, systemu odbioru odpadów z jachtów i zagospodarowywanego terenu, kanalizacji deszczowej.

 7. Przebudowa i budowa ciągu pieszego oraz pieszo – rowerowego wraz z elementami małej architektury i terenami zielonymi.


  Termin realizacji do 30 listopada 2012 r.


 

 

 

 

 

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …