Budowa Ekomariny

Wizualizacja
Wizualizacja
 BUDOWA EKOMARINY NAD JEZIOREM RYŃSKIM W RYNIE
Na przełomie 2011/2012 roku ruszy budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej
wraz systemami odbioru i segregacji odpadów z jednostek pływających.
W środę, 2 listopada br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano umowę o dofinansowanie powyższego zadania. Natomiast 21 grudnia br. podpisano umowę na wykonawstwo z firmą wyłonioną w przetargu nieograniczonym – Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI-PLON” Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku.
 
 
 
 

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych.
Koszt realizacji inwestycji wyceniono na 6,7 mln zł, z czego 5,3 mln zł to środki pozyskane na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Budowa ekomariny to kontynuacja kluczowego projektu budowy sieci ekologicznych portów na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W nowym porcie powstanie ponadto 60 miejsc do cumowania. Tak jak w innych ekomarinach, tak i w tej w Rynie, będzie można usunąć i zutylizować nieczystości z jednostek pływających.
W ramach inwestycji zostaną zrealizowane następujące roboty:
  1. Budowa budynku mini przystani żeglarskiej – budynek dwu kondygnacyjny z górną kondygnacją na poddaszu użytkowym z podcieniem od strony linii brzegowej Jeziora, wyposażony w pomieszczenia sanitarne wraz z instalacjami i całą infrastrukturą techniczną.
  2. Budowa dwóch pomostów pływających z miejscami do cumowania na 60 szt. jachtów wraz z instalacja elektryczną i wodociągową.
  3. Budowa pomostu stałego.
  4. Modernizacja istniejących pomostów stałych.
  5. Budowa slipu do wodowania jachtów i sprzętu pływającego z mostem zwodzonym.
  6. Przebudowa i budowa infrastruktury technicznej, przyłączy elektroenergetycznych, oświetlenie terenu i zew. instalacji elektrycznych, przyłączy kanalizacji sanitarnych, systemu odbioru ścieków i wód zęzowych z jachtów, systemu odbioru odpadów z jachtów i zagospodarowywanego terenu, kanalizacji deszczowej.
  7. Przebudowa i budowa ciągu pieszego oraz pieszo – rowerowego wraz z elementami małej architektury i terenami zielonymi.

Przykładowa wizualizacja budynku kapitanatu na nabrzeży J. Ryńskiego w Rynie
Planowany termin zakończenia robót budowlanych przewidziano na dzień 30 listopada 2012 r. Czyli Ekomarina ruszy pełna parą od sezonu 2013 roku.
W związku z realizacją zadania w sezonie 2012 r. i związanymi z tym, niedogodnościami prosimy o wyrozumiałość mieszkańców Rynu oraz przybyłych w sezonie turystów.

 

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …