III miejsce w Polsce - RYN

Dyplom III miejsce
Dyplom III miejsce
Ranking Rzeczypospolitej
RPO 2007-2013 Budowa sieci wod - kan na terenie gminy Ryn
PROW 2007-2013 Ścieżka wokół J. Ołów w Rynie
PROW 2007-2013 Kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej w Kronowie, gm. Ryn
RPO 2007-2013 Budowa eko-mariny nad J. Ryńskim w Rynie
RANKING SAMORZĄDÓW - WG RZECZPOSPOLITEJ   

Najlepsza Gmina miejsko – wiejska w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych

 
Rok 2012 przyniósł kolejne rozstrzygnięcie plebiscytu dziennika Rzeczpospolita pn.: „Ranking samorządów - Najlepsza Gmina miejsko – wiejska w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych”
 
GMINA RYN PORAZ KOLEJNY WYSOKO – III MIEJSCE W KRAJU
Gmina Ryn w rankingu Rzeczpospolitej zajęła bardzo dobre III miejsce w Polsce wśród gmin miejsko – wiejskich w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych. Na tak wysokie miejsce w rankingu miały wpływ starania Burmistrza Miasta i Gminy Ryn o pozyskanie środków unijnych na realizację projektów oraz bardzo dobrze przygotowana kadra pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, bezpośrednio związanych z realizacją zadań unijnych.
 
REALIZACJA INWESTYCJI NA TERENIE GMINY RYN Z WYKORZYSTANIEM DOTACJI UNIJNYCH w 2011 roku
Gmina Ryn w 2011 roku realizowała cztery zadania inwestycyjne. Z dziedziny gospodarki wodno – ściekowej zrealizowano inwestycję pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole, Siekowo, Ławki, Skorupki.
Wybudowano 27 km sieci kanalizacji sanitarnej i 23 km sieci wodociągowej. Koszt inwestycji wyniósł 7 mln 328 tys. zł., a dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 5 mln 360 tys. zł. Był to drugi projekt w zakresie gospodarki wodno ściekowej zrealizowany z udziałem funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, a na dzień dzisiejszy Gmina Ryn realizuje już trzeci projekt tego typu.
 
Kolejną inwestycją zrealizowaną w 2011 roku była Budowa ścieżki spacerowo – rekreacyjnej wokół Jeziora Ołów w Rynie. Wybudowano 4250 m ciągu pieszo – rowerowego wokół malowniczego Jeziora Ołów o podbudowie z kostki typu polbruk wraz z oświetleniem (część miejska) i w przeważającej części o podbudowie żwirowej (część leśna) oraz 120 m pomostu w ciągu ścieżki.
Inwestycje otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 600 tys. zł., a koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 1 mln 600 tys. zł.
Następnym zadaniem gminy była realizacja przedsięwzięcia pn.: Kształtowanie przestrzeni sportowo – rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Ryn, Rybical, Prażmowo, Kronowo.
Zadanie polegało na wybudowanie wiat, boisk plażowych, miejsc ogniskowych w powyższych miejscowościach. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 170 tys. zł., koszt całkowity to 368 tys. zł.
 
W ramach RPO 2007-2013 zrealizowano także część zadań w 20112 roku wchodzących w zakres przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji turystycznej.
Wyposażono Punkt Informacji Turystycznej w Rynie w nowe meble biurowe oraz sprzęt komputerowy oraz utworzono specjalne stanowisko dla odwiedzających gminę Ryn, osób niepełnosprawnych. Wydatkowano kwotę 40 tys. zł, w tym kwota dofinansowania z funduszy europejskich wyniosła 32 tys. zł.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Gmina Ryn za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka pomocy społecznej pozyskała 106 tys. zł (środki własne 14 tys. zł.) na przeprowadzenie zadania pn.: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu. W ramach działania prowadzone były szkolenia i zajęcia praktyczne, w tym wyjazdy szkoleniowe dla grupy 30 wyselekcjonowanych osób.
W roku 2011 Gmina Ryn pozyskała z funduszy europejskich kwotę 6 mln 162 tys. zł.
 
2011 - KOLEJNE DWIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Rok 2011 obfitował również w kolejne umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w gminie Ryn.
W dniu 2 listopada 2011 roku została podpisana umowa na dofinansowanie Budowy ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego (gmina Ryn) na kwotę 5 mln 306 tys. zł. przy całkowitym koszcie operacji 6 mln 698 tys. zł.
 
Zadanie polega na budowie nowoczesnej ekomariny z 90 miejscami cumowniczymi dla żeglarzy wraz z zapleczem sanitarnym, miejscami odbioru nieczystości z łodzi oraz towarzyszącą małą architekturą i ciągami pieszo - jezdnymi (w trakcie realizacji).
Tego samego dnia Gmina Ryn podpisała umowę na dofinansowanie Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki na kwotę 5 mln 350 tys. zł. przy całkowitym koszcie operacji 8 mln zł.
Zostanie wybudowane 24 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 17 km sieci wodociągowej.
 
Obie inwestycje dofinansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 i zostaną ukończone w 2012 roku.

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …