Ostoja Rybacka i Wędkarska w Sterławkach Wielkich

1
1
2
3
4
5

          12 maja 2014 roku Gmina Ryn reprezentowana przez pana Burmistrza Józefa Karpińskiego oraz panią Skarbnik Irenę Olszewską, podpisała umowę o dofinansowanie  przedsięwzięcia polegającego na remoncie i wyposażeniu obiektu WDK w Sterławkach Wielkich.

          Inwestycja umożliwi zagospodarowanie wolnego czasu lokalnej społeczności, w tym rybakom i wędkarzom korzystającym z zasobów „Wielkich Jezior Mazurskich”. W celu zapewnienia trwałości infrastruktury użyte będą wysokiej jakości materiały.
          Wyremontowany obiekt będzie służył przede wszystkim lokalnej społeczności oraz partnerom projektu: Gospodarstwu Rybackiemu „Mikołajki” oraz Stowarzyszeniu Sportowo-Rekreacyjnemu w Rynie – Sekcja Wędkarska ESOX.
Obecny stan Sali WDK wymaga remontu ścian, instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz modernizacji sceny, a także wyposażenia jej w niezbędne meble oraz sprzęt multimedialny.
          W ramach umowy partnerskiej funkcjonował będzie punkt sprzedaży zezwoleń wędkarskich. Ogrodzony teren przy WDK będzie udostępniony na czasowe biwakowanie dla wędkarzy oraz turystów korzystających z okolicznych jezior.
          Korzyści z realizacji projektu pozwolą na przybliżenie społeczeństwu aktywnego poznawania tradycji, historii i kultury rybackiej i wędkarskiej, wydłużenie sezonu turystycznego i wędkarskiego przez organizację czasu wolnego przybyłym na łowiska wędkarzom oraz ich rodzin poprzez kulturę, sport, i rekreację, poszerzenie współpracy z sektorem rybackim, rozwój oferty turystycznej.
 
Planowany termin realizacji inwestycji to koniec 2014 roku.
Koszt inwestycji to Ponad 86 tyś zł, dofinansowanie wyniosło ponad 42 tyś zł
 
              

poleć znajomemu

Inwestycje

03.04.2015 Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

03 kwietnia 2015r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn Burmistrz Józef Karpiński przy kontrasygnacie Skarbnika Ireny Olszewskiej podpisał umowę z …

16.03.2015 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

13 marca w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na kolejną inwestycję w Gminie Ryn. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Józef …

16.01.2015 Infrastruktura portowa nad jeziorem Ryńskim

Drodzy Mieszkańcy, zakończyliśmy realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim w …