Ślubowanie pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn

.
.

10 kwietnia 2015 r, w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn odbyło się uroczyste ślubowanie trójki nowych urzędników. Ślubowanie przed Burmistrzem złożyli Monika Furtak podinspektor ds. podatków i opłat, Paulina Matyjasek  podinspektor ds. planowania przestrzennego i Seweryn Stankiewicz podinspektor ds. promocji. Wcześniej, wszyscy pomyślnie zdali egzamin wieńczący służbę przygotowawczą.

Tekst wypowiedzianej roty brzmiał: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania. Tak mi dopomóż Bóg.”

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, z każdą osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym także kierowniczym, umowa o pracę zawierana jest na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy. W tym czasie kandydat na stanowisko urzędnicze musi odbyć służbę przygotowawczą. Trwa ona kilka tygodni i kończy się egzaminem. Tego rodzaju szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Warunkiem dalszego zatrudnienia urzędnika jest zdanie egzaminu końcowego.

poleć znajomemu

Urząd

05.03.2015 Wypowiedź Burmistrza Rynu Józefa Karpińskiego dotycząca zarządzania Giżyckim Szpitalem

Film dostępny jest pod linkiem: www.youtube.com/burmistrz

27.02.2015 Sesja dostępna w internecie!

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ryn, W związku z rosnącym zainteresowaniem pracą naszych radnych, gmina Ryn wychodzi naprzeciw Państwa …

23.10.2014 XLIII Sesja Rady Miejskiej w Rynie

                                          …