II Sesja Rady Miejskiej w Rynie

.
.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) zwołuję II Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 23 grudnia br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.

                 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
6. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2015-2020.                                                                                                           
8. Uchwalenie budżetu na 2015 rok:
1)    odczytanie projektu uchwały budżetowej odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
2)    odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego komisji właściwej do spraw budżetu,
3)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
4)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5)    głosowanie nad uchwałą budżetową.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.              
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2014r.                                
11. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2015r.                                                            
12. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na 2015r.                                                       
13. Sprawy rożne.  
14. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                        
Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Szczebiot

poleć znajomemu

Urząd

22.04.2015 Wybory Prezydenta 2015

  http://prezydent2015.pkw.gov.pl Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Termin i technika głosowania (I …

15.04.2015 Ślubowanie pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn

10 kwietnia 2015 r, w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn odbyło się uroczyste ślubowanie trójki nowych urzędników. Ślubowanie przed …

01.04.2015 V Sesja Rady Miejskiej w Rynie dostępna już w internecie

Film z V Sesji Rady Miejskiej w Rynie jest już dostępny w internecie, link poniżej: www.youtube.com/sesja ryn