Inwestycje

18.04.2014 Podpisanie umowy z marszałkiem na modernizację portu

W piątek, 18 kwietnia marszałek województwa Jacek Protas podpisał z gminą Ryn umowę na modernizację portu nad Jeziorem Ryńskim. Szacowane na blisko 5,8 mln zł przedsięwzięcie to kolejna inwestycja związana z budową nowoczesnej infrastruktury wodnej w regionie. Spotkanie było okazją do podsumowania, jeszcze przed rozpoczynającym się sezonem żeglarskim, efektów programu budowy ekomarin, przystani żeglarskich nad Zalewem Wiślanym oraz projektu „Kajakiem po Warmii”. Wszystkie te przedsięwzięcia współfinansowane są ze środków …

04.04.2014 Przebudowa targowiska miejskiego

          Targowisko miejskie zostanie wkrótce gruntownie przebudowane. Od dnia 01.04.2014 roku rozpoczęły się prace, polegające na rozbiórce obecnych konstrukcji i budowli. W ich miejsce powstaną zadaszona wiata, budynek socjalny, oraz zdrój uliczny ze studnią ekspozycyjną. Targowisko zostanie oddane do użytku z końcem czerwca 2014 r.           Pierwotny koszt inwestycji to 1.478.278,68 zł, z czego dofinansowanie z PROW (program „Mój Rynek”) wyniosło 902.791,00 zł.  Po …

02.04.2014 Ryński port czeka modernizacja

Ryńskie Centrum Żeglugi etap II – do realizacji. Znakomite wiadomości napłynęły do nas z Olsztyna. Po wielu zabiegach, w dniu 01.04.2014 r. Zarząd województwa przyznał Gminie Ryn dotacje na rozbudowę portu śródlądowego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Wartość projektu to niemal 6 mln zł. Unijne fundusze przeznaczone na ten cel to ponad 4,6 mln zł. Ta kwota zostanie wykorzystana na rozbudowę i gruntowną modernizację istniejącej infrastruktury portowej nad Jeziorem Ryńskim. …

27.02.2013 Inwestycje w 2013r.

Gmina Ryn mocnym akcentem w zakresie inwestycji rozpoczyna rok 2013. Dnia 21 stycznia br. Gmina Ryn podpisała umowę na dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zabudowie letniskowej Kolonii Skorupki wraz z rozbudową SUW w miejscowości Ryn - gmina Ryn. W ramach zadania zostanie wykonane: 1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PP-B DN 200 mm – 559,50 m; 2. Sieć …

13.06.2012 Ryńskie Centrum Sportu i Rekreacji

Gmina Ryn zaprasza inwestorów strategicznych do realizacji - w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego  (PPP) projektu inwestycyjnego pn.: budowa                    RYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI  - planowanego w obrębie geod. miasta Ryn na działkach o numerach ewid. 1/46 i 1 (nad Jez. Ryńskim)    o pow. 2 ha 50 m2  obejmującym: - budynek hotelowy - rodzaj centrum kongresowo - sportowego - 4-ro kondygnacyjny budynek    z poddaszem …

02.11.2011 Orlik 2012 - postępy prac

Inwestycja pn. "Budowa boisk sportowych z zapleczem socjalnym w ramach budowy kompleksu MOJE BOSIKO – ORLIK 2012" w Rynie przy ul. H. Sawickiej - postępy prac.

06.09.2011 Realizacja inwestycji pn. Kształtowanie przestrzeni sportowo rekreacyjnej

Realizacja inwestycji pn. "Kształtowanie przestrzeni sportowo – rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach: Ryn, Rybical, Prażmowo, Kronowo" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. KRONOWO                                                          …

11.08.2011 Ryńskie Centrum Żeglarstwa

Informujemy, iż wniosek pt. "Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Ryn" o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 przeszedł pozytywnie ocenę formalną i przekazany został do oceny merytorycznej. Całkowity koszt inwestycji pn. "Ryńskie Centrum Żeglarstwa" – Etap I obejmujący m.in. budowę eko-przystani z kapitanatem wyniesie 6.698.580,00 zł.

11.08.2011 Kolejny wniosek z pozytywną oceną formalną

Informujemy, iż wniosek pt. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miesjcowości Ryn, Krzyżany Słabowo, Wejdyki" o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2012 przeszedł pozytywnie ocenę formalną i przekazany został do oceny merytorycznej. W ramach inwestycji zostanie wybudowane: ok. 17 km sieć wodociągowa, ok. 24 km sieć kanalizacji sanitarnej, ok. 3 km przyłącza wodociągowe. Całkowity koszt inwestycji 8.471.549,00 zł.

09.08.2011 Orlik 2012

05.08.2011r. rozpoczęto inwestycje pn. "Budowa boisk sportowych z zapleczem socjalnym w ramach budowy kompleksu MOJE BOSIKO – ORLIK 2012" w Rynie przy ul. H. Sawickiej. Postępy prac:                                                 Stan na dzień 29.08.2011r.             …