Rada Gminy

01.04.2015 V Sesja Rady Miejskiej w Rynie dostępna już w internecie

Film z V Sesji Rady Miejskiej w Rynie jest już dostępny w internecie, link poniżej: www.youtube.com/sesja ryn

23.03.2015 V Sesja Rady Miejskiej w Rynie

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI                                                                              Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) zwołuję V Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 31 marca br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i …

11.02.2015 IV sesja Rady Miejskiej w Rynie

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI   Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) zwołuję IV Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 25 lutego br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.                   Porządek obrad:   1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z sesji: z dnia …

07.01.2015 III sesja Rady Miejskiej w Rynie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) zwołuję III Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 7 stycznia br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.               Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015. 3. Zamknięcie …

08.12.2014 II Sesja Rady Miejskiej w Rynie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) zwołuję II Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 23 grudnia br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.                   Porządek obrad:   1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacje i komunikaty …

01.12.2014 Inauguracyjna I Sesja Rady Miejskiej w Rynie

W poniedziałek 1 grudnia 2014 r., odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Rynie. Sesją otworzył Radny Senior Ryszard Jarosz. Następnie wszyscy Radni złożyli uroczyste ślubowanie. Później Radni wybrali spośród siebie komisję skrutacyjną i przeprowadzono tajne głosowanie, mające wybrać Przewodniczącego Rady. Zgłoszono dwóch kandydatów: Radnego Jarosława Filipka oraz Radnego Michała Szczebiota. Większością głosów zwyciężył Michał Szczebiot. Kolejnym punktem było złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn Józefa …

26.11.2014 I sesja Rady Miejskiej w Rynie

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI                     Uprzejmie informuję, że Komisarz Wyborczy w Olsztynie postanowieniem z dnia 25.11.2014r. zwołuje I sesję Rady Miejskiej w Rynie  na dzień 1 grudnia 2014r. godz. 11:00 (sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Ryn nr 10 - parter).              Prządek obrad sesji ustalony przez Komisarza Wyborczego:   1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Rynie. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze …

23.09.2014 XLII Sesja Rady Miejskiej w Rynie

MIESZKAŃCY  MIASTA  I  GMINY  RYN                                                                                                         Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.)  zwołuję XLII Sesję Rady Miejskiej w …

22.08.2014 XLI Sesja Rady Miejskiej w Rynie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 27 sierpnia br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.   Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w …

29.05.2014 XL Sesja Rady Miejskiej w Rynie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) zwołuję XL Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 11 czerwca br. ( środa) godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między …