Inne

08.01.2010 I rocznica utworzenia WESOŁEGO PRZEDSZKOLA

         W ostatnim dniu starego roku uroczyście obchodziliśmy I rocznicę utworzenia WESOŁEGO PRZEDSZKOLA. Z tej okazji rodzice ufundowali ogromny tort z jedną świeczką, ale za to jaką ?! OGROMNĄ !!!       Wszystkie przedszkolaki zdmuchiwały świeczkę a rodzice wyrazili życzenie, aby nasze przedszkole funkcjonowało jak najdłużej. Zdjęcie autorstwa Pani Anny Baranowskiej, redaktor Gazety Giżyckiej Dzieci zaprezentowały się w bardzo różnorodnym repertuarze - w tańcu, śpiewie i inscenizacji …

08.01.2010 Okno na świat od najmłodszych lat

         Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich w roku 2009 realizowała finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt OKNO NA ŚWIAT OD NAJMŁODSZYCH LAT . Budżet projektu za rok 2009 zamknął się kwotą 167140,00 zł. Całkowity budżet projektu 259 954,00 zł.          W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2. …

05.01.2010 Projekt systemowy MGOPS w Rynie

       Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie przygotował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, pod nazwą „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”. Celem naszego projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców gminy Ryn, korzystających ze świadczeń pomocy …

06.10.2009 Krajobraz i przyroda

Krajobraz i przyroda Teren gminy Ryn cechuje umiarkowanie wysokie bogactwo różnorodności biologicznej i krajobrazowej. O bogactwie przyrodniczo-krajobrazowym gminy świadczy fakt objęcia znacznych terenów ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody. Ponadto należy podkreślić występowanie niezbyt znacznego zróżnicowania form ochronnych (brak parku narodowego, krajobrazowego czy też rezerwatu przyrody). Zagrożeniem dla różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej wydaje się być wysoki poziom zmian na terenach bardzo atrakcyjnych dla turystyki i …