Inne

24.02.2014 Informacja z wybóru specjalisty ds. zamówień publicznych 2014

                                                         INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONYCH OFERT NA SPECJALISTĘ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA BEZROBOTNYCH JAKO SPOSÓB ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU”   Wymiar czasu pracy: umowa cywilnoprawna (umowa …

07.02.2014 Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny w projekcie systemowym "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu" 2014

              Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie   ogłasza nabór na stanowisko   Asystenta Rodziny w projekcie systemowym „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”         1. Nazwa i adres jednostki:   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn   2. Okres i forma zatrudnienia:   Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy …

07.02.2014 Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych 2014

              Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”   Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   OGŁASZA NABÓR   NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     1. Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn   2. Forma …

06.02.2014 TRWA NABÓR WNIOSKÓW

za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w terminie od 14 lutego do 7 marca można składać wnioski na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocyw ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: „Odnowa i rozwój …

09.01.2014 Aktywizacja Społeczo-Zawodowa Bezrobotnych

                             AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA BEZROBOTNYCH  JAKO SPOSÓB ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej …

05.12.2013 Informacja z wybóru pracownika socjalnego 2013

                                                         INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowsiko pracownika socjalnego     Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana   Pani Małgorzata Wiśniewska  zamieszkała w Gajewie …

18.11.2013 Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w ramach realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2013

              Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie   Ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w ramach realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   Wymagania niezbędne: 1.      Obywatelstwo polskie. 2.      Ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych, pełne prawa publiczne. 3.      Niekaralność za przestępstwo …

24.06.2013 Informacja z wybóru specjalisty ds. zamówień publicznych 2013 - 2

                                                         INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONYCH OFERT NA SPECJALISTĘ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   Wymiar czasu pracy: umowa cywilnoprawna Ogłoszenie: specjalista ds. zamówień publicznych Data publikacji ogłoszenia: 03.06.2013r. Miejsce publikacji ogłoszenia: …

04.06.2013 Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych 2013 - 2

              Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”   Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   OGŁASZA NABÓR   NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     1. Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn   2. Forma …

04.06.2013 Informacja z wybóru specjalisty ds. zamówień publicznych 2013

                                                         INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONYCH OFERT NA SPECJALISTĘ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA BEZROBOTNYCH JAKO SPOSÓB ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU”   Wymiar czasu pracy: umowa cywilnoprawna …